FAQ

Veel gestelde vragen

HOE WERKT HET

 • Huis aan huis worden enveloppen met een collecte formulier bezorgd.
 • Op het collecte formulier staan de deelnemende fondsen vermeld met een invulvakje.
 • In dit vakje kunt u een bedrag invullen dat u wilt geven aan het betreffende fonds.
 • Het totaal bedrag in contanten en het formulier doet u samen in de envelop. Deze envelop wordt door de collectant bij u opgehaald.
 • In plaats van contanten in de envelop te doen, kunt u ook een machtiging invullen op de achterzijde van het formulier.

!!! SINDS 2020 KUNT U OOK ONLINE DONEREN !!!

WANNEER

Begin oktober ontvangt u een envelop met daarin een collecte formulier en instructies.

 • Sinds 2020 is het ook mogelijk om ONLINE te doneren
 • In de collecte week wordt de envelop  met collecte formulier en uw donatie opgehaald.. 
  Op 16 oktober van 10:00 tot 12:00 is er ook de mogelijkheid om uw envelop bij de RABO bank in te leveren. 

WAAR

De Goede Doelen Week Veghel is in alle wijken van Veghel.
NB: De kerkdorpen hebben al enkele jaren een ‘eigen’ Goede Doelen Week.

WAT

Goede Doelen Week Veghel is een initiatief van bij het CBF aangesloten goede doelen. Deze hebben zich verenigd en collecteren gezamenlijk in de Goede Doelen Week Veghel. Eén collecte, 18 Goede Doelen!

WAAROM

 • Door het aantal vrijwilligers van 18 collectes (collecteweken) samen te voegen zijn de fondsen beter in staat om alle straten in de gemeente Veghel te bereiken. Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet meer om overal te collecteren. Door op deze wijze samen te werken hopen we de opbrengst voor deelnemende fondsen op peil te houden.
 • De bewoners in onze gemeente krijgen op deze wijze minder collectanten aan de deur.
 • De bewoners kunnen bekijken welke fondsen zij willen steunen met een gift.

DOEL

Het doel van de Goede Doelen Week Veghel is het financieel ondersteunen van nationale, bij het CBF aangesloten, fondsen. Met het ingezamelde geld kunnen fondsen wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziektes of maatschappelijke ondersteuning van bevolkingsgroepen financieren. 

Alle fondsen, waarvoor wordt gecollecteerd, voldoen aan de eisen voor de CBF-erkenning.

CBF

Centraal Bureau Fondswerving, onafhankelijk toezichthouder. Alle deelnemende fondsen beschikken
over de CBF-erkenning.
Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Goede Doelen Week Veghel is een erkende ANBI. Daardoor zijn er regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Meer hierover weten? Bezoek de belastingdienst of download het formulier met uitleg.

Wilt u van de ANBI regeling gebruik maken? Stuur dan een volledig ingevuld formulier aan: penningmeester@goededoelenweekveghel.nl

RSIN: 8570.97.519

OPBRENGST

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op het collecte formulier of bij uw online donatie.
De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, deze website en Facebook.

HELPEN

Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel goed te laten verlopen. Komt u ook enkele uurtjes helpen?
Alle helpende handen zijn welkom voor:

 • Enveloppen rondbrengen
 • Enveloppen ophalen
 • Organisatie, tellen, werving collectanten enzovoort.

Samen maken we een succes van deze collecte.
U kunt zich opgeven via
In gezamenlijk overleg kiezen we dan wat bij u past.

OVERIGE VRAGEN

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Stuur dan een bericht naar
Er wordt dan snel contact met u opgenomen.

©2016-2021 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign