NIEUWS

Tijdens de 7e editie van de Goede Doelen Week Veghel is eind maart maar liefst €81.000 opgehaald voor de 18 deelnemende goede doelen. In de afgelopen weken zijn alle contante donaties geteld, de incasso's ingevoerd en de donaties via de website verwerkt. Deze mooie opbrengst is mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers, de hulp van sponsoren en andere organisaties. 

We willen iedereen die de collecte mogelijk heeft gemaakt en alle Veghels inwoners heel hartelijk bedanken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. Via online donaties ontvingen we €27.300, via automatische incasso machtiging €33.500 en via contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte €20.200.

Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 18 fondsen.

 GDW Veghel wil ook in het voorjaar van 2024 weer de Goede Doelen Week organiseren.

 

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?

Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

 

 

Het geel-rode zonnetje zien we binnenkort volop in het Veghelse straatbeeld. Met de spandoeken en vlaggen geven we het startsein voor een nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW). Vanaf 20 maart zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier overal te verspreiden. 

De gezamenlijke collecte is ook deze 7e editie voor 18 landelijke fondsen met het CBF-keurmerk. SAMEN COLLECTEREN betekent voor u:

 • Eenmaal de collectant aan de deur, anders bellen deze 18 goede doelen één-voor-één bij u aan.
 • duidelijke informatie over alle doelen, ga daarvoor naar onze website goededoelenweekveghel.nl
 • Een week ‘bedenktijd’, u ontvangt de collecte-envelop en de week daarop wordt uw bijdrage opgehaald.

U kunt op 3 manieren doneren

 1. Online doneren via de QR-code en onze website
 2. Doneren via de éénmalige machtiging
 3. Contant geld in de envelop. 

VOORDELEN voor de organisatie van GDW Veghel:

 • Een grote groep vrijwilligers is 2 weken in héél Veghel op pad, dus groot bereik.
 • Deze vrijwilligers wonen vaak bij u in de wijk, zij kennen de buurt.
 • U (her-)kent vast en zeker deze vertrouwde gezichten!
 • Minder contant geld, gemak & veiligheid.
 • Korte lijntjes, goed, regelmatig contact met de landelijke fondsen
 • De GDW organisatie evalueert op detail-niveau en dit leidt jaarlijks tot mooie verbeteringen.
 • Ook het bedrijfsleven staat vierkant achter GDW Veghel. De sponsoren zorgen dat de organisatiekosten zeer laag blijven (denk aan kosten van drukwerk en vlaggen) en dus 100% naar de goede doelen gaat.

ALLES OP EEN RIJ

 1. De collecte-envelop wordt tussen 20 en 25 maart huis-aan-huis verspreid.
 2. Op 27, 28 en 29 maart gaan collectanten de deuren langs om uw donatie op te halen. Zet u de envelop weer klaar?
 3. Wist u dat alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas? Daar mag u gerust naar vragen.
 4. Wist u dat de GDW Veghel ook de ANBI-status heeft? Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html. 

 GEZIEN IN DE MEDIA

In februari kwamen twee GDW-voorzitters ‘BUURTEN’ bij Michiel Bakker van Omroep Meierijstad. In dit vraaggesprek wordt nog eens duidelijk uitgelegd hoe zo’n Goede Doelen Week werkt. Daar hoort u ook dat door samenwerking van een groot aantal vrijwilligers, inclusief collectanten, de landelijke fondsen op een hele mooie bijdrage kunnen rekenen.

Het hele interview beluisteren kan hieronder. 

 UURTJE OVER?

We willen ons vrijwilligers-team op sterkte houden. Door vergrijzing, studie of verhuizen moeten sommige van onze trouwe collectanten helaas stoppen. Daardoor ontstaan gaten in de planning per wijk. 

Graag willen wij extra handjes om van de collecte een succes te maken. Heeft u tijd? Uw hulp is erg welkom en ‘de te lopen straten’ zijn altijd in overleg. Voor informatie en/of aanmelding, neem contact op via het formulier op de contact pagina. 

 

Dankzij de gulle donaties in 2022 alweer een bijzonder mooie opbrengst. In totaal is er €77.069,75 aan de 18 Goede Doelen over gemaakt. 

Hiervoor willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De GDW Veghel gaat in 2023 van 27 maart tot en met 1 april wederom de Goede Doelen Week organiseren. Daar zijn weer veel vrijwilligers voor nodig. Mocht u mee willen helpen, laat het ons weten en neem contact op met het formulier op de Contact Pagina

De GDW Veghel is een Algemeen Nut Beogende, ANBI, Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf? Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

 

Dankzij de gulle donaties in 2022 alweer een bijzonder mooie opbrengst: totaal € 76.900,00.

In april was de zesde editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte van 4 t/m 9 april konden de inwoners van Veghel contant of met een machtiging doneren via de retourenveloppen of digitaal doneren via de website. Er is in totaal maar liefst € 76.900,00 voor de 18 fondsen binnengekomen. 

De afgelopen weken is alles geteld en zijn de donaties ingevoerd. Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij constateren dat het online doneren iets populairder is geworden. Blijkbaar wordt het gemak van de QR-code op de envelop gewaardeerd in Veghel. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt en komt er een overzicht met de opbrengst per fonds / goed doel op deze website.

De GDW Veghel is een Algemeen Nut Beogende, ANBI, Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf? Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in het voorjaar van 2023 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

Afgelopen week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel blij met alle donaties en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

In alle Veghelse wijken is huis-aan-huis gecollecteerd, vele enveloppen stonden weer klaar voor de collectant. Natuurlijk werd er ook op de ouderwetse manier gegeven, wat losse munten uit het bakje in de gang, of juist het parkeergeld dat in de auto wordt bewaard. Maar duidelijk is dat veel Veghelaren kiezen voor het moderne en online doneren. Die mensen hebben de QR-code gescand en direct online een gift aan de GDW Veghel overgemaakt. Daarnaast zijn er honderden invulformulieren in de collecte-emmers beland. 

De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels wel geteld. Nu heeft taakgroep Financiën het druk om alle formulieren voor de éénmalige incasso’s accuraat te verwerken. Zodra deze incasso's daadwerkelijk hebben plaatsgevonden wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 18 goede doelen bekend gemaakt via onze website en de diverse media.

Het bestuur van GDW Veghel kijkt tevreden terug op een fijn verlopen collecte en bedankt de sponsoren en alle vrijwilligers. Ook deze keer was de samenwerking met Bibliotheek Veghel weer prettig verlopen, de organisatie en het collecteteam zijn zeer gastvrij  ontvangen. In de bibliotheed waren vrijwilligers van 17.00 tot 21.00u in touw. Tijdens een korte pauze konden ze smullen van een kersen- of appelflap / broodje krab- tonijn- of eiersalade. Met dank aan sponsoren Verhoeven en Beekwilder, het smaakte heerlijk.

Dankzij alle sponsoren zijn veel organisatiekosten, inclusief promotiemateriaal, van GDW Veghel bekostigd. Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund. 

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. De informatie hierover staat op de website www.goededoelenweekveghel.nl

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI