NIEUWS

Buitengewone opbrengst: zeker € 84.000,=
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.

In april was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte  konden de inwoners van Veghel zowel contant als middels eenmalige incasso of online doneren. Contante donaties en eenmalige incasso's werden door collectanten deur aan deur ingezameld of door Veghelse inwoners zelf naar het inzamelpunt gebracht. 

 Opbrengst 2024


Er is op dit moment al zo’n €84.000 voor de 19 fondsen binnengekomen. De penningmeester Rob Hendriks meldt dat er naast de collecte-giften door de Veghelse inwoners ook enkele forse donaties van Veghelse organisaties zijn ontvangen. Die laatste donaties zijn nog niet volledig verwerkt  in de €84.000.

Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. Online ontving GDW Veghel €36.500, via eenmalige incasso €30.000 en  contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte € 17.500.
Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 19 fondsen.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Allereerst een applaus voor alle vrijwilligers die in 2024 alweer een succes van de Goede Doelen Week in Veghel hebben gemaakt! Allemaal bedankt voor jullie inzet.

Afgelopen week was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel, GDW Veghel. Wat er in totaal is opgehaald voor de 19 fondsen kunnen we nu nog niet bekend maken. De taakgroep Financiën verzorgt de verwerking van alle donaties en maakt zo snel mogelijk de opbrengst bekend. Dan wordt ook de verdeling per fonds medegedeeld. De eerste indruk is dat de Veghelaren gul hebben gegeven, hartelijk dank daarvoor!

Stichting Goede Doelen Week Veghel kan terugkijken op een goed verlopen collecteweek. Met honderden vrijwilligers is een hele mooie activiteit neergezet.
Dit jaar was een van de speerpunten het verbeteren van de communicatie in de nieuwbouw-wijken. Daarom werd in Veghels-Buiten, in de zogenaamde uitdeelweek,  huis-aan-huis meer uitleg gegeven over de GDW-collecte en werd de collecte envelop met formulier persoonlijk overhandigd. 
Alle collectanten en andere vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet, samen hebben we er een succes van gemaakt. Dit jaar kregen alle vrijwilligers een lekkere attentie van Pieperz.
Graag willen we alle sponsoren bedanken voor de medewerking aan deze collecteweek. Ook de gastvrijheid van Bibliotheek Veghel willen we hier vermelden, we zijn blij dat we daar ruimte mogen gebruiken om de collectanten en wijkhoofden te ontvangen.

Heeft u de collectant gemist? 
Ga dan naar onze website, daar kunt u online doneren. 
Stichting GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

GDW Veghel wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws.

 Foto Marktplein met vlaggen GDW

Binnenkort zien we het geel-rode zonnetje weer volop in de Veghelse straten. Veel wapperende vlaggen, raamposters en spandoeken om de nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW) aan te kondigen. Vanaf 2 april zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier te verspreiden. 
De gezamenlijke collecte is dit jaar voor 19 landelijke fondsen met het CBF-keurmerk. 

 19Fondsen

SAMEN COLLECTEREN betekent voor u:

 • 1x de collectant aan de deur, anders bellen deze 19 goede doelen één-voor-één bij u aan.
 • Duidelijke informatie over alle doelen, ga daarvoor naar onze website goededoelenweekveghel.nl
 • Een week ‘bedenktijd’.
  U ontvangt de collecte-envelop en de week daarop wordt uw bijdrage opgehaald. Kleine of grote donatie? U kunt altijd op 3 manieren doneren:
 1. Online doneren via de QR-code en onze website.
 2. Doneren via de éénmalige machtiging
 3. Contant geld in de envelop.

VOORDELEN voor u en de goede doelen:
Een grote groep vrijwilligers is 2 weken in héél Veghel op pad, dus groot bereik. Óók in alle nieuwbouw-wijken!
Deze vrijwilligers wonen vaak bij u in de wijk, zij kennen de buurt. U (her-)kent vast en zeker deze vertrouwde gezichten!
Minder contant geld, gemak & veiligheid.
Korte lijntjes, goed, regelmatig contact met de landelijke fondsen, én GDW Veghel evalueert op detail-niveau de collecte week. Dit leidt jaarlijks tot mooie verbeteringen!
Ook het bedrijfsleven staat vierkant achter GDW Veghel. Onze sponsoren zorgen dat de organisatiekosten zeer laag blijven. Denk daarbij aan kosten van drukwerk en vlaggen. Hierdoor gaat 100% van de opbrengst naar de goede doelen.


ALLES OP EEN RIJ

 1. De collecte-envelop wordt tussen 2 en 6 april huis-aan-huis verspreid.
 2. Op 8, 9 en 10 april gaan collectanten de deuren langs om uw donatie op te halen. 
  Zet u de envelop weer klaar?
 3. Wist u dat alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas? 
  Daar mag u gerust naar vragen.
 4. Wist u dat de GDW Veghel ook de ANBI-status heeft?
  Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html. 

GEZOCHT: NIEUWE COLLECTANTEN
In een aantal wijken willen we graag nieuwe collectanten verwelkomen. Dit betreft o.a. De Leest, Centrum-Veghel en de 3-H’s (Heuvel, Haag en Ham). Ook is er FLEX-POOL, dan bent u flexibel inzetbaar, op die dagen dat u tijd heeft! We willen ons vrijwilligers-team op sterkte houden. Door vergrijzing, studie of verhuizen moeten sommige van onze trouwe collectanten helaas stoppen. Daardoor ontstaan gaten in de planning per wijk. 
Graag willen wij extra handen om van de collecte een succes te maken. Heeft u tijd? Uw hulp is erg welkom en ‘de te lopen straten’ is altijd in overleg. Voor informatie en/of aanmelding:
Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/ 

 

 

Nieuw: dit jaar is de Goede Doelen Week, GDW, collecte voor 19 in plaats van 18 fondsen.

Vanaf dit jaar is de Dierenbescherming ook aangesloten, dit is het 19e fonds. Dit goede doel, ook met CBF-keurmerk, collecteert al tientallen jaren in delen van Veghel. We zijn blij dat er nu meer variatie is, wat betreft het soort goede doelen waarvoor we collecteren. Inmiddels hebben ‘Dierenbescherming’-collectanten zich aangesloten bij GDW-Veghel, zo willen we er samen een succes van maken.

 19Fondsen

Voorbereiding voor achtste editie GDW in volle gang. 

De gezamenlijke collecteweek in Veghel is na al die jaren als een geoliede machine. En daarbij worden telkens weer verbeterpunten uitgevoerd, op basis van de input van de vele vrijwilligers. Immers door de jaarlijkse evaluatie direct na de collecte horen we wat er speelt en wat wensen ‘vanuit het veld’ zijn. Soms gaat het om de aanpak in nieuwe wijken, soms om meer zichtbaarheid. Telkens worden voor de zomervakantie speerpunten uitgezet waar de verschillende taakgroepen mee aan de slag gaan. Alle vrijwilligers worden via ons GDW-informatiebulletin op de hoogte gehouden van collecte-data en veranderingen.

De woongebieden in Veghel veranderen jaarlijks. Hierdoor en door natuurlijk verloop, zoals onder andere ouderdom en verhuizing, zijn we steeds op zoek naar nieuwe collectanten. Voor deze huis-aan-huis deurcollecte zijn zo’n 500 vrijwilligers nodig. Voor deze klus kan Stichting GDW Veghel nog nieuwe mensen gebruiken. Heeft u ook een uurtje over voor een ander? Stuur dan een bericht naar Daarna wordt, in overleg met u bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’.

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI