NIEUWS

Het geel-rode zonnetje zien we binnenkort volop in het Veghelse straatbeeld. Met de spandoeken en vlaggen geven we het startsein voor een nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW). Vanaf 28 maart zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier overal te verspreiden. De gezamenlijke collecte is ook dit jaar voor 18 landelijke fondsen. 

SAMEN COLLECTEREN betekent voor u:

 • 1x de collectant aan de deur, anders bellen deze 18 goede doelen één-voor-één bij u aan.
 • Duidelijke informatie over alle doelen, via onze Goede Doelen Week Veghel-website.
 • Een weekje ‘bedenktijd’ → u ontvangt de collecte-envelop en de week daarop wordt uw bijdrage opgehaald.
 • Kleine of grote donatie: u kunt op 3 manieren doneren 
  → 1. online doneren via de QR-code en onze website
  → 2. doneren via de éénmalige machtiging
  → 3. contant geld in de envelop.

VOORDELEN voor de organisatie van GDW Veghel:

 • Een grote groep vrijwilligers is 2 weken in héél Veghel op pad, dus groot bereik.
 • Deze vrijwilligers wonen vaak bij u in de wijk, zij kennen de buurt. U (her-)kent vast en zeker deze vertrouwde gezichten!
 • Minder contant geld, gemak & veiligheid.
 • Korte lijntjes → goed, regelmatig contact met de landelijke fondsen + deze organisatie evalueert op detail-niveau en dit leidt jaarlijks tot mooie verbeteringen.
 • Ook het bedrijfsleven staat vierkant achter GDW Veghel: onze sponsoren zorgen dat de organisatiekosten zeer laag blijven (denk aan kosten van drukwerk en vlaggen) en dus 100% naar de goede doelen gaat.

ALLES OP EEN RIJ

 1. De collecte-envelop wordt tussen 27 maart en 3 april huis-aan-huis verspreid.
 2. Op 4, 5 en 6 april gaan collectanten de deuren langs om uw donatie op te halen. 
  Zet u de envelop weer klaar?
 3. Wist u dat alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas? 
  Daar mag u gerust naar vragen.
 4. Wist u dat de GDW Veghel ook de ANBI-status heeft?
  Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html. 

Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/ 

De afgelopen week is besloten om in april de jaarlijkse Goede Doelen Week Veghel (GDW) door te laten gaan. Reeds eind 2021 was de collectevergunning voor de GDW afgegeven. Echter gezien alle maatregelen rondom Covid-19 was er enige terughoudendheid voor deze editie. Gelukkig maken de aangekondigde versoepelingen het mogelijk dat de GDW-collecte weer in de vertrouwde periode en bekende opzet georganiseerd kan worden. Alle vrijwilligers worden via het (interne) informatiebulletin over dit voornemen geïnformeerd.

De GDW Veghel is een collecteweek voor 18 fondsen. Bij de eerste editie in 2017 is gekozen om jaarlijks in het voorjaar één gezamenlijke collecte te houden. Het voorjaarsseizoen biedt meerdere voordelen:  

 • Medio april (zomertijd) zijn de dagen langer. Daardoor kunnen collectanten ook in de (voor-) avond langs de deuren gaan. Als het nog licht is, vinden bewoners het veelal geen probleem om de voordeur te openen voor onze collectanten.
 • Een aantal aangesloten fondsen (goede doelen) houdt dan de landelijke collecte. Dit is praktisch bij het verkrijgen van de collecte-vergunning.
 • Veel vrijwilligers houden er (inmiddels) rekening mee bij het plannen van hun vakanties, dus in het voorjaar kunnen er normaliter meer mensen helpen.

Stichting GDW Veghel is blij dat er inmiddels minder beperkingen vanwege COVID zijn. Uiteraard beseffen we dat onze vrijwilligers en de Veghelse gemeenschap nog even moet wennen, hoe gaan we verder met het ‘nieuwe normaal’. De vrijwilligers (wijkhoofden, collectanten en anderen) die helpen bij de voorbereidingen en de collecte, zullen zich allemaal inzetten, al naar gelang hun gevoel en gezondheid daar ruimte voor geeft.

Aan de bewoners van Veghel wil de Stichting GDW Veghel tevens duidelijk maken dat er één keer per jaar gecollecteerd wordt. We waren door Covid-19 genoodzaakt om 2 jaren medio september/oktober en in een andere opzet de collecte te organiseren. We vragen hiervoor uw begrip en hopen dat onze collectanten dat ook gaan ervaren als zij in april bij u aan de deur komen!

Om van de GDW Veghel een succes te maken zetten zich jaarlijks zo'n 500 vrijwilligers, voor, tijdens en na de collecte week in. Helaas kunnen sommige mensen dit niet meer. Vandaar dat GDW Veghel een oproep doet aan iedereen om zich ook in te zetten voor het goede doel.

Heeft u ook een uurtje over voor een ander? Stuur dan een bericht naar het formulier op de contact pagina. Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. 

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html

Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

 

Veghelse Goede Doelen Week organisatoren zijn bijzonder verheugd met de opbrengst van de collecte in 2021. 

In oktober was alweer de vijfde editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte van 11 t/m 16 oktober konden de inwoners van Veghel digitaal doneren (via de QR-code) en ook via de retourenveloppen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle donaties verwerkt. Er is in totaal maar liefst € 75.340,62 voor de 18 fondsen ingezameld. Natuurlijk willen we alle inwoners, vrijwilligers, sponsoren en betrokken organisaties  hartelijk danken voor hun gulle bijdragen, hulp en inzet. Alleen samen hebben we weer een succes van deze week kunnen maken. 

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Middels de retourenveloppen is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Het grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle goede doelen het door u gedoneerde geld overgemaakt. Een overzicht met de donaties per goed doel komt binnenkort op deze website.

De Stichting GDW Veghel is een ANBI instelling, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan voor u een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf? Informatie hierover kunt u nalezen op de veelgestelde vragen pagina van onze website www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW Veghel wil ook in 2022  weer de Goede Doelen Week organiseren, de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vooraankondiging GDW 2022: de 6e editie van de Goede Doelen Week Veghel staat gepland van maandag 4 t/m zaterdag 9 april 2022. 

De landelijke goede doelen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Veghelse straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de 18 landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

 

Vorige week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel, GDW Veghel. Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

In alle Veghelse wijken is huis-aan-huis gecollecteerd, vele enveloppen stonden weer klaar voor de collectant. Natuurlijk werd er ook op de ouderwetse manier gegeven, wat losse munten uit het bakje in de gang, of juist het parkeergeld dat in de auto wordt bewaard. Maar duidelijk is dat veel Veghelaren kiezen voor het moderne. Die mensen scanden de QR-code en hebben direct online een gift aan de GDW Veghel overgemaakt. Daarnaast zijn er veel van de invulformulieren in de collecte-emmers beland. 
De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels wel geteld. Nu heeft taakgroep Financiën het druk om alle formulieren voor de éénmalige incasso’s accuraat te verwerken. Zodra deze incasso daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 18 goede doelen bekend gemaakt via onze website en de diverse media.

Het bestuur van GDW Veghel kijkt tevreden terug op een fijn verlopen collecte en bedankt alle sponsoren. Ook de samenwerking met Bibliotheek Veghel werd als zeer prettig ervaren, de organisatie en het collecteteam zijn gastvrij en professioneel ontvangen. Dankzij deze samenwerking en de steun  van alle sponsoren zijn veel organisatiekosten en het promotiemateriaal van GDW Veghel bekostigd. Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund en mogelijk gemaakt. 

De GDW Veghel is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan een ANBI kunnen u een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover vind u in de veel gestelde vragen van onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/

 

55plusshowOok dit jaar wordt in Veghel weer gecollecteerd in het kader van de Goede Doelen Week. Eén collecte voor 18 fondsen. Ondanks alle voorbereidingen is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. Over het hoe en waarom spraken we in onze uitzending met Jeroen Melief, de voorzitter van de Goede Doelen Week in Veghel. 

 

  LogoOmroepMeierij

 

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI