NIEUWS

Vorige week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel, GDW Veghel. Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

In alle Veghelse wijken is huis-aan-huis gecollecteerd, vele enveloppen stonden weer klaar voor de collectant. Natuurlijk werd er ook op de ouderwetse manier gegeven, wat losse munten uit het bakje in de gang, of juist het parkeergeld dat in de auto wordt bewaard. Maar duidelijk is dat veel Veghelaren kiezen voor het moderne. Die mensen scanden de QR-code en hebben direct online een gift aan de GDW Veghel overgemaakt. Daarnaast zijn er veel van de invulformulieren in de collecte-emmers beland. 
De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels wel geteld. Nu heeft taakgroep Financiën het druk om alle formulieren voor de éénmalige incasso’s accuraat te verwerken. Zodra deze incasso daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 18 goede doelen bekend gemaakt via onze website en de diverse media.

Het bestuur van GDW Veghel kijkt tevreden terug op een fijn verlopen collecte en bedankt alle sponsoren. Ook de samenwerking met Bibliotheek Veghel werd als zeer prettig ervaren, de organisatie en het collecteteam zijn gastvrij en professioneel ontvangen. Dankzij deze samenwerking en de steun  van alle sponsoren zijn veel organisatiekosten en het promotiemateriaal van GDW Veghel bekostigd. Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund en mogelijk gemaakt. 

De GDW Veghel is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan een ANBI kunnen u een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover vind u in de veel gestelde vragen van onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/

 

55plusshowOok dit jaar wordt in Veghel weer gecollecteerd in het kader van de Goede Doelen Week. Eén collecte voor 18 fondsen. Ondanks alle voorbereidingen is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. Over het hoe en waarom spraken we in onze uitzending met Jeroen Melief, de voorzitter van de Goede Doelen Week in Veghel. 

 

  LogoOmroepMeierij

 

 

GDW Logo hoog

5-jarig jubileum Goede Doelen Week Veghel.
Over enkele weken kleurt Veghel weer Geel-Rood: collecte van 11 t/m 16 oktober.

Ook dit jaar is er weer de Goede Doelen Week: één collecte voor 18 fondsen. Bij deze 5e editie is de opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren, er zijn echter ook belangrijke veranderingen. De wijkhoofden en collectanten krijgen binnenkort de collectematerialen en helpen vervolgens om samen alle inwoners van Veghel te bereiken voor deelname aan deze collecte.

 

Collecteren in Veghelse wijken: doe mee in de Flexpool

In Veghel is veel nieuwbouw en is er uitbreiding zoals o.a. Veghels Buiten, Kloosterkwartier en Campanula. De taakgroep Collecte is constant op zoek naar aanvulling in het team van wijkhoofden en collectanten. 

Heeft u in de 2 weken rondom de collecte tijd om ons te helpen? (= 4 t/m 16 oktober).

Geef u dan op voor de Flexpool of als collectant voor uw eigen wijk. De Flexpool is een groep collectanten die als ‘vliegende kiep’ in een groot deel van Veghel inzetbaar zijn. De straat/straten waar u collecteert zijn dan pas enkele dagen tevoren bekend; u helpt zo om de dekkingsgraad van 100% te bereiken. Meld u aan via het formulier op de contact pagina. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

 

5-jarig jubileum GDW Veghel

De start was in het voorjaar van 2017. We zijn blij om ook dit jaar weer bij alle inwoners de collecte onder de aandacht te brengen en zoals gebruikelijk de collecte-envelop op te halen.

Een aantal jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rabobank Veghel-Uden, in 2021 is er een samenwerking met de Bibliotheek Veghel. Zo kunnen we op een centrale locatie onze vertrouwde werkwijze voortzetten. 

Alle jaren hebben we het systeem van een Goede Doelen Week (GDW) uitgelegd via een brief aan de inwoners van Veghel. Uit oogpunt van kostenbesparing en milieu is besloten om dit jaar alleen een overzicht van de fondsen c.q. invulformulier te verspreiden. Verdere uitleg krijgt men desgewenst van de collectanten én is beschikbaar via onze website.

Wat doet u met de Goede Doelen Week collecte-envelop?

Lees de informatie en maak een keuze wat u aan ieder fonds wilt doneren.

Doneren kan vervolgens op 3 manieren:

  • online via de GDW-website, scan de QR-code op het formulier
  • donatieformulier met contant geld
  • donatieformulier met éénmalige machtiging

 

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html 

Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/

Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel

18 fondsen collecteren samen in één week!

 

GDW Logo hoogDit jaar staat de collecte van de Goede Doelen Week (GDW) Veghel gepland voor het najaar. In oktober zal de 5e editie plaatsvinden. Momenteel zijn er achter de schermen vrijwilligers bezig met diverse activiteiten zoals collecte in nieuwe wijken en aanpassingen website.
Met de huidige positieve ontwikkelingen rondom de bestrijding van het Coronavirus, zijn er steeds meer activiteiten en evenementen mogelijk. De Veghelse GDW zal dit najaar van 11 tot 16 oktober plaatsvinden, hopelijk is dan, in vergelijking met 2020, een meer normale en vertrouwde collecte mogelijk. Ook dit jaar gaan we een aantal zaken verbeteren.
De collecte-taakgroep heeft inmiddels de nieuwe wijk Kloosterkwartier in kaart gebracht en collectanten benaderd. Binnenkort hopen we hier ook een nieuw wijkhoofd te mogen begroeten. Een nieuwe ontwikkeling is de ‘flexpool’. Dit zijn collectanten die in heel Veghel inzetbaar zijn, hiermee willen we verhindering of ziekte van de ‘vaste’ collectant opvangen.

De website is ons digitale visitekaartje. Nieuwe ontwikkelingen als online doneren en een medewerkers-platform zijn zaken die extra aandacht krijgen. Er wordt hard gewerkt om een gebruiksvriendelijke website voor de vrijwilligers én de Veghelse bevolking te maken.
Vrijwilliger worden?
Voor werkzaamheden achter de schermen of voor de collecte zijn vrijwilligers altijd welkom. Samen maken we een succes van de GDW-collecte! Heeft u ook een uurtje over voor een ander? meld u dan aan via het formulier op de contactpagina.  Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen': https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Als alles normaal zou zijn verlopen, dan waren de vrijwillgers van de "goede doelen week" in Veghel in februari bezig geweest met de voorbereidingen van de collecte van 2021. Jeroen Melief, voorzitter goede doelen week Veghel, legt uit wat er dit jaar verandert.

 

LogoOmroepMeierij 55plusshow

 

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI