NIEUWS

GDW Logo hoog

5-jarig jubileum Goede Doelen Week Veghel.
Over enkele weken kleurt Veghel weer Geel-Rood: collecte van 11 t/m 16 oktober.

Ook dit jaar is er weer de Goede Doelen Week: één collecte voor 18 fondsen. Bij deze 5e editie is de opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren, er zijn echter ook belangrijke veranderingen. De wijkhoofden en collectanten krijgen binnenkort de collectematerialen en helpen vervolgens om samen alle inwoners van Veghel te bereiken voor deelname aan deze collecte.

 

Collecteren in Veghelse wijken: doe mee in de Flexpool

In Veghel is veel nieuwbouw en is er uitbreiding zoals o.a. Veghels Buiten, Kloosterkwartier en Campanula. De taakgroep Collecte is constant op zoek naar aanvulling in het team van wijkhoofden en collectanten. 

Heeft u in de 2 weken rondom de collecte tijd om ons te helpen? (= 4 t/m 16 oktober).

Geef u dan op voor de Flexpool of als collectant voor uw eigen wijk. De Flexpool is een groep collectanten die als ‘vliegende kiep’ in een groot deel van Veghel inzetbaar zijn. De straat/straten waar u collecteert zijn dan pas enkele dagen tevoren bekend; u helpt zo om de dekkingsgraad van 100% te bereiken. Meld u aan via het formulier op de contact pagina. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

 

5-jarig jubileum GDW Veghel

De start was in het voorjaar van 2017. We zijn blij om ook dit jaar weer bij alle inwoners de collecte onder de aandacht te brengen en zoals gebruikelijk de collecte-envelop op te halen.

Een aantal jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rabobank Veghel-Uden, in 2021 is er een samenwerking met de Bibliotheek Veghel. Zo kunnen we op een centrale locatie onze vertrouwde werkwijze voortzetten. 

Alle jaren hebben we het systeem van een Goede Doelen Week (GDW) uitgelegd via een brief aan de inwoners van Veghel. Uit oogpunt van kostenbesparing en milieu is besloten om dit jaar alleen een overzicht van de fondsen c.q. invulformulier te verspreiden. Verdere uitleg krijgt men desgewenst van de collectanten én is beschikbaar via onze website.

Wat doet u met de Goede Doelen Week collecte-envelop?

Lees de informatie en maak een keuze wat u aan ieder fonds wilt doneren.

Doneren kan vervolgens op 3 manieren:

  • online via de GDW-website, scan de QR-code op het formulier
  • donatieformulier met contant geld
  • donatieformulier met éénmalige machtiging

 

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html 

Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/

Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel

18 fondsen collecteren samen in één week!

 

GDW Logo hoogDit jaar staat de collecte van de Goede Doelen Week (GDW) Veghel gepland voor het najaar. In oktober zal de 5e editie plaatsvinden. Momenteel zijn er achter de schermen vrijwilligers bezig met diverse activiteiten zoals collecte in nieuwe wijken en aanpassingen website.
Met de huidige positieve ontwikkelingen rondom de bestrijding van het Coronavirus, zijn er steeds meer activiteiten en evenementen mogelijk. De Veghelse GDW zal dit najaar van 11 tot 16 oktober plaatsvinden, hopelijk is dan, in vergelijking met 2020, een meer normale en vertrouwde collecte mogelijk. Ook dit jaar gaan we een aantal zaken verbeteren.
De collecte-taakgroep heeft inmiddels de nieuwe wijk Kloosterkwartier in kaart gebracht en collectanten benaderd. Binnenkort hopen we hier ook een nieuw wijkhoofd te mogen begroeten. Een nieuwe ontwikkeling is de ‘flexpool’. Dit zijn collectanten die in heel Veghel inzetbaar zijn, hiermee willen we verhindering of ziekte van de ‘vaste’ collectant opvangen.

De website is ons digitale visitekaartje. Nieuwe ontwikkelingen als online doneren en een medewerkers-platform zijn zaken die extra aandacht krijgen. Er wordt hard gewerkt om een gebruiksvriendelijke website voor de vrijwilligers én de Veghelse bevolking te maken.
Vrijwilliger worden?
Voor werkzaamheden achter de schermen of voor de collecte zijn vrijwilligers altijd welkom. Samen maken we een succes van de GDW-collecte! Heeft u ook een uurtje over voor een ander? meld u dan aan via het formulier op de contactpagina.  Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen': https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Als alles normaal zou zijn verlopen, dan waren de vrijwillgers van de "goede doelen week" in Veghel in februari bezig geweest met de voorbereidingen van de collecte van 2021. Jeroen Melief, voorzitter goede doelen week Veghel, legt uit wat er dit jaar verandert.

 

LogoOmroepMeierij 55plusshow

 

 

GDW Veghel tevreden over verloop aangepaste Goede Doelen Week Veghel.

2020 Bijlage nw persbericht 4

In de eerste week van september was de aangepaste collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). De inwoners van Veghel konden digitaal doneren en ook via de retourenveloppen. Er is in totaal € 39.943,17 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd. Gezien de huidige omstandigheden en de aangepaste werkwijze is de GDW Veghel blij met het verloop van de aangepaste collecteweek en het behaalde resultaat. Natuurlijk willen we alle inwoners, vrijwilligers en betrokken bedrijven voor hun bijdragen en inzet bedanken.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Via het digitaal doneren en via de retourenveloppen is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Het grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt. De opbrengst per fonds of goed doel kunt u in dit nieuwsitem zien.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl of bij de belastingdienst.

De GDW wil ook in 2021 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. De evaluatie met alle betrokkenen heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vooraankondiging GDW 2021: de 5e editie van de Goede Doelen Week Veghel staat gepland van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april 2021.

De landelijke fondsen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Veghelse straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de 18 landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

De aangepaste 2020 editie van de GDW collecte voor 18 fondsen is in Veghel goed verlopen. Op 5 locaties leverden inwoners hun collecte envelop in. Verder werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online te doneren. 

Op 11 en 12 september waren dagelijks 10 vrijwilligers een welkom aanspreekpunt. Veel Veghelse inwoners kwamen in de ochtend met hun donatie-envelop naar een van de 5 locaties waar de collecte-emmers stonden. De bezoekers waren zeer divers, de Goede Doelen Week (GDW)-organisatie kijkt tevreden terug op 2 fijn verlopen dagen.

Persoonlijk de collecte envelop inleveren:

Persbericht 11 2020Om besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen, werden de Veghelse bewoners gevraagd om persoonlijk hun collecte-envelop in te leveren bij een van de GDW collecte locaties. 
Het was mooi dat al direct om 8.30uur donaties gedaan werden. Men ging graag vroeg richting supermarkt om zo drukte bij het boodschappen doen te voorkomen. Op de inleverpunten kwamen eigenlijk 5 soorten betrokken bezoekers. Zo waren er die het combineerden met de wekelijkse boodschappen. Ook was er een groep die speciaal naar het inleverpunt ging voor hun donatie-envelop, zij brachten regelmatig ook de envelop van buren of directe familie mee. Een derde groep bestond uit mensen die thuis de envelop klaar hadden staan, in het vertrouwen dat de collectant nog wel langs zou komen…. Voor een groep mensen was het inleverpunt een goede reminder. “Oh ja, de collecte, ik ga het nog regelen.” was een veelgehoorde reactie. Vervolgens kwamen mensen voor 12.00uur terug met de envelop, anderen belden ter plekke met het thuisfront “wat willen we doneren? Hoe vullen we het formulier in?” Weer anderen kozen voor digitaal doneren. En de laatste groep, dat waren mensen die direct de daad bij het woord voegden en contant geld in de grote collecte-emmer stopten. Er werd gul gegeven. Een impressie van de eerste ochtend vindt u op onze website en onze Facebook-pagina.

Meedenken op alle fronten:

Beide dagen waren voor de vrijwilligers van de GDW een prima ervaring. Zo was het een bevestiging dat wijkhoofden flexibele multitalenten zijn en ook was duidelijk dat het GDW-bestuur na 3 edities heel goed op elkaar ingespeeld is.
De vrijwilligers werden beide dagen hartelijk ontvangen bij de plaatselijke ondernemers. De binnen- en buitenlocaties werden conform de afspraken en het coronabeleid prima ingericht. Het was fijn dat we hier mochten zijn, om zo de inwoners van Veghel te ontmoeten zonder extra traffic te creëren.
Het contact met de Veghelaren is belangrijk en mooi. Zo werd spontaan verteld over de drukke jaren als wijkhoofd voor de Brandwonden-stichting. Op andere momenten werd gesproken over de huis-aan-huis verspreiding van de enveloppen. Soms bleek dat er in enkele straten helaas niets was bezorgd. Leuke ervaringen waren verder o.a. de donatie van ‘het statiegeld van de ingeleverde flessen’ en heel spontaan ‘koffie-bonnen’ voor de GDW-vrijwilligers bij de Noordkade.

Envelop inleveren bij de Rabobank:

De collecteweek is afgelopen. Heeft u uw envelop nog niet ingeleverd?
Tot 26 september kunt u uw envelop met donatie inleveren bij Rabobank, Rembrandtlaan 70 in Veghel. Digitaal doneren blijft ook mogelijk. Scan de QR-code op de envelop, u komt dan via de GDW-website op het collecte-formulier.

Deze 4e editie, de aangepaste collecte, is goed verlopen. De verwachting is dat de opbrengst ongeveer de helft is van het afgelopen jaar. Hier zijn wij heel erg blij mee. Binnenkort maakt de GDW de totaalopbrengst bekend, inclusief informatie over de verdeling over de 18 fondsen.
Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI