NIEUWS

Persbericht3 2019Wat was het gezellig! De pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Met deze activiteit kon de Stichting Goede Doelen Week Veghel extra geld vergaren. Dit geld wordt gebruikt om de organisatie van de collecte GDW Veghel (Goede Doelen Week Veghel) te bekostigen. Het streven is immers dat 100% van de collecte-opbrengst naar de 19 doelen gaat.


GDW Veghel is nu druk bezig met de organisatie van de 3e editie. Na de evaluatie in 2018 zijn er verbeterpunten opgesteld. Vervolgens hebben alle taakgroepen de draaiboeken aangepast om zowel inwoners als vrijwilligers op een goede en fijne manier te bereiken.
De collecte is dit jaar van 8 t/m 13 april.

Op 19 februari was de pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Ruim 50 personen genoten die dinsdagavond van een 3-gangendiner dat Alex van Rossum speciaal voor deze avond had samengesteld. Er werd lekker gegeten en tussen de 1e en 2e gang was er een optreden van shantykoor De Kabelgat Ramblers. Na evaluatie van taakgroep Sponsoring kan deze pilot een vervolg krijgen.

Deze week levert sponsor Drukkerij Bek het drukwerk voor de komende collecte-week. Alle brieven, enveloppen en raamposters worden op vrijdag verdeeld in collecte-pakketten. De wijkhoofden kunnen al het collecte-materiaal op maandag 19 maart ophalen. En zij zorgen er daarna voor dat de collectanten binnenkort hun spullen ontvangen zodat ze vanaf 1 april bij alle huizen in Veghel de collecte-envelop afgeven.

Alle nieuwtjes staan op onze website, zoals o.a. Natuurmonumenten is 19e collecte-fonds en een radio-interview https://www.goededoelenweekveghel.nl/nieuws/116-mp3.html. Ook interessant is de ANBI-informatie, die vindt u bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Heeft u ook een uurtje over voor een ander? De GDW Veghel kan nog hulp gebruiken. Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten. Het aantal huizen danwel de te lopen straten gaat altijd in overleg met u. Help mee en meld u aan via

Collecte EmmerVan 8 t/m 13 april 2019 gaan we collecteren voor 19 fondsen. De Goede Doelen Week Veghel werkt met veel collectanten, die samen in alle straten van Veghel komen.
Er is ook een groep nieuwe vrijwilligers die dit jaar voor het eerst gaat helpen bij de straat-collecte. Voor deze nieuwe collectanten is er maandag 14 januari een uitleg-avond. Dit is een activiteit van het bestuur en de Taakgroep Collecte. Het doel is om een uniforme werkwijze bij de straat-collecte te bereiken én om de betrokkenheid met alle vrijwilligers te vergroten.

Mede dankzij de Veghelse media kunnen we op deze informatie-avond 22 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Ook dit jaar wordt gecollecteerd voor fondsen die geen subsidie ontvangen, daarom zijn collectes van essentieel belang. Bij een groot aantal goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Over de 19 fondsen en deze Veghelse collecte kunt u alles nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via www.facebook.com/gdwveghel/
Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u dan s.v.p. aan bij

Persbericht 2019 1 1Afgelopen voorjaar, in april, waren er tijdens de Goede Doelen Week veel enthousiaste vrijwilligers in touw voor de Veghelse gezamenlijke collecte. Daarmee steunden we 18 landelijke fondsen.
Één uitspraak was kenmerkend voor de sfeer en inzet van alle betrokkenen: ‘Een keer per jaar, kan ik wel iets voor een ander doen’.

Heeft u ook een uurtje tijd over voor een ander?
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe collectanten en wijkhoofden. Het aantal huizen danwel de te lopen straten gaat altijd in overleg met u.
Help mee en meld u aan via
Graag aanmelden vóór 10 december 2018.

Inmiddels zijn we druk bezig met de organisatie van de 3e editie van de Goede Doelen Week Veghel en de voorbereidingen zijn gestart voor de collecte in april 2019. Vanaf deze editie zal ook Natuurmonumenten meedoen waarmee het aantal deelnemende fondsen op 19 komt te staan.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2018

In de week van 9 t/m 14 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 73.167,18 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd, het bedrag is beduidend hoger dan de eerste raming die we direct na de collecteweek bekendmaakten. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage bedanken.

De taakgroep Financiën heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Er is daarbij veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Een groot deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

2018 GDW opbrengst per goed doel

 

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover kunt u nalezen op onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html

De GDW wil ook in 2019 de Goede Doelen Week Veghel organiseren, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

©2016-2020 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign