NIEUWS

Editie 2021 Goede Doelen Week collecte is prima verlopen

Vorige week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel, GDW Veghel. Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

In alle Veghelse wijken is huis-aan-huis gecollecteerd, vele enveloppen stonden weer klaar voor de collectant. Natuurlijk werd er ook op de ouderwetse manier gegeven, wat losse munten uit het bakje in de gang, of juist het parkeergeld dat in de auto wordt bewaard. Maar duidelijk is dat veel Veghelaren kiezen voor het moderne. Die mensen scanden de QR-code en hebben direct online een gift aan de GDW Veghel overgemaakt. Daarnaast zijn er veel van de invulformulieren in de collecte-emmers beland. 
De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels wel geteld. Nu heeft taakgroep Financiën het druk om alle formulieren voor de éénmalige incasso’s accuraat te verwerken. Zodra deze incasso daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 18 goede doelen bekend gemaakt via onze website en de diverse media.

Het bestuur van GDW Veghel kijkt tevreden terug op een fijn verlopen collecte en bedankt alle sponsoren. Ook de samenwerking met Bibliotheek Veghel werd als zeer prettig ervaren, de organisatie en het collecteteam zijn gastvrij en professioneel ontvangen. Dankzij deze samenwerking en de steun  van alle sponsoren zijn veel organisatiekosten en het promotiemateriaal van GDW Veghel bekostigd. Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund en mogelijk gemaakt. 

De GDW Veghel is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan een ANBI kunnen u een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover vind u in de veel gestelde vragen van onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI