NIEUWS

In 2016 hebben 18 goede doelen de handen ineengeslagen en is de Stichting Goede Doelen Week Veghel opgericht. Daarmee bundelen zij hun krachten, spelen ze in op het teruglopende aantal collectanten en bovenal zorgen ze ervoor dat de inwoners van Veghel niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.

Deze samenwerking resulteerde in 2017 in de 1e editie van de Goede Doelen Week Veghel. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd is, staan vermeld op de pagina 'Goede Doelen'. Al deze organisaties zijn voorzien van het CBF-keurmerk. Het resultaat was naar tevredenheid en de samenwerking verliep dermate goed dat alle deelnemende fondsen besloten hebben ook in 2018 weer aan de Goede Doelen Week deel te nemen.

Goede Doelen Week Veghel is in 2018 van maandag 9 april tot en met zaterdag 14 april 2018.

Alle inwoners van Veghel ontvangen in de week vóór 9 april een invulformulier met collecte-envelop die persoonlijk door een van onze collectanten wordt overhandigd. Op dit formulier kan worden aangegeven welke goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging of voor de schenking van een contant bedrag in de collecte-envelop. De envelop wordt tussen 9 april en 11 april 2018 opgehaald.

Hebt u de collectant gemist of wilt u de envelop persoonlijk aan de organisatie overhandigen? Dat kan op zaterdag 14 april 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur in het Rabobank gebouw aan de Rembrandlaan te Veghel.

Via deze website en de plaatselijke media zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de resultaten. We hopen en vertrouwen op wederom een zeer succesvolle gezamenlijke collecteweek met een geweldige opbrengst als resultaat!

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Melief
Voorzitter Stichting Goede Doelen Week Veghel

 

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2017

In de week van 3 t/m 8 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 68.922,29 voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage bedanken.

De taakgroep Financiën en Administratie heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Er is ook veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. De donaties zijn inmiddels geïncasseerd. Eind juli is naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

goede doelen week veghel opbrengst 2017

De GDW wil ook in 2018 de Goede Doelen Week Veghel organiseren, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

In navolging op de verschillende kerkdorpen van Meierijstad zal ook binnen Veghel vanaf 2017 een GDW, dat staat voor Goede Doelen Week, georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden in de week van 3 t/m 8 april.

Bij de Goede Doelen Week Veghel zullen maar liefst 18 landelijk bekende fondsen, die in het bezit zijn van een CBF-keurmerk, samen in één week gaan collecteren. Zij hebben inmiddels ook een stichting gevormd waarmee gewaarborgd wordt dat alle opgehaalde gelden op de juiste manier overgedragen worden naar de deelnemende fondsen. Fondsen met regionale of lokale belangen zullen niet deelnemen aan de GDW Veghel.

Deze samenwerking van de landelijke fondsen in Veghel, draagt eraan bij dat de inwoners van Veghel in plaats van 18 keer slechts één keer de deur voor een collectant hoeven open te doen. We hopen dan ook dat in dit geval alle deuren opengaan en u openstaat voor deze samenwerking!

Naast deze reden die voor u belangrijk is, hebben de fondsen geconstateerd dat het aantal collectanten helaas langzaam afneemt en dat het daardoor moeilijk is om bij alle deuren aan te bellen, met als gevolg dat de opbrengsten langzaam dalen.

Om die redenen is het ook voor hen erg zinvol om te gaan samenwerken. De samenwerking in de vorm van een Goede Doelen Week heeft bij andere dorpen en steden alweer geleid tot hogere opbrengsten.

Wilt u weten welke landelijke fondsen deelnemen aan de GDW Veghel? Kijk dan op deze site naar de deelnemende fondsen.

Heeft u vragen? Kijk dan op deze site naar de veelvoorkomende vragen (FAQ’s). Mocht uw vraag hierbij niet beantwoord zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel. 

Wilt u zich aanmelden als collectant of denkt u op een andere manier een vrijwillige bijdrage te kunnen leveren? Stuur dan een bericht naar de Taakgroep Collecte.

logo omroep brabant

Publicatie: vrijdag 24 maart 2017 - 09:53
Auteur: Rob Bartol

VEGHEL - Het bijna wekelijks huis aan huis collecteren voor een goed doel wordt in Veghel afgeschaft. Achttien goede doelen, waaronder de Hartstichting, het Longfonds en KWF-kankerbestrijding, hebben de handen inéén geslagen en sturen nu nog maar één keer een collectant langs de deuren, in plaats van achttien keer.

Het is een situatie die iedereen bekend voorkomt. Sta je druk, druk, druk in de potten en pannen te roeren van het avondeten en dan gaat de bel. Voor de deur staat weer een collectant. Uit beleefdheid geef je wat, maar de ergernis is groot.

Nog maar één keer trrring
Het nog maar één keer collecteren gebeurt in de eerste week van april tijdens de zogeheten Goede Doelen week Veghel. “Het in één keer alle collectes afwerken is overkomen waaien uit Limburg”, vertelt Jeroen Melief van de organisatie. “Vooral in de kleinere dorpen werd het daar steeds moeilijker om collectanten te vinden en dat gaat helaas ook op voor Veghel. Uit pure noodzaak is toen deze manier van collecteren ontstaan.”

Aankruisen wie wel en wie niet
Alle huishoudens in Veghel krijgen volgende week een formulier in de bus waarop ze kunnen aangeven aan welk goed doel ze willen geven en hoeveel. Een week later tijdens de Goede Doelen week worden de enveloppen opgehaald en zit de mega-collecte erop.

Melief onderschrijft het risico dat mensen bij één keer collecteren minder zullen doneren dan achttien keer een collectant aan de deur. “We proberen dat te voorkomen door een uitgebreide voorlichtingscampagne. We zetten voorlichtingsfilmpjes op platformen als Facebook en Youtube, we plaatsen advertenties en natuurlijk hebben we ook onze website nog. Alles draait om communicatie, de mensen vertellen waarom we nog maar één keer langskomen.”

Om alle deelnemende organisaties ook op één lijn te krijgen, kostte de nodige tijd. “Van het eerste idee tot nu zijn we zeker anderhalf jaar bezig geweest.” Veghel is de eerste grotere plaats in Brabant waar een alles in één keer collecte gaat plaatsvinden. Kleinere dorpen in Limburg en Brabant zijn Veghel aan voorgegaan.

HERKENT U DIT OOK?

Diverse GDW-vrijwilligers hebben onder leiding van Michiel Kerkhoff van Twinning Media een geweldige promotiefilm gemaakt. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de Veghelaren geen hordes collectanten meer aan de deur hoeven te verwachten, maar dat de 18 deelnemende fondsen gezamenlijk één collecteweek organiseren en nog slechts één keer aanbellen om de retourenvelop op te halen.

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI