NIEUWS

Van 9 tot en met 14 april 2018 is de Goede Doelen Week Veghel (GDW), dit is een gezamenlijke collecte voor 18 fondsen. Zo’n 500 collectanten zijn de afgelopen dagen de Veghelse wijken in gegaan om huis-aan-huis de ‘retourenveloppen’ op te halen.
Door het mooie lenteweer vonden velen dat een leuke klus. Soms trof men de bewoners niet thuis, of die hoorden de bel niet omdat ze nog in de tuin actief waren, of bewoners hadden nog geen tijd gehad om de GDW-brief te bekijken.

2018 gdw vlaggen bij raboHeeft u de collectant gemist?
Dan nodigen wij u uit op zaterdagochtend 14 april uw bijdrage naar ons te brengen. Dat kan bij de Rabobank Veghel tussen 10.00-12.00uur. Iedere bijdrage is welkom, bij gebruik van formulier en retourenvelop kunt u zelf kiezen naar welke fondsen uw donatie gaat.

Meer weten? Ga naar de website voor de ‘veel voorkomende vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Alle informatie over GDW-Veghel is ook na te lezen in het Engels, Turks, Arabisch en Pools. Want voor deze landelijke doelen met een CBF-keurmerk willen we natuurlijk iedereen bereiken.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

anbi goedgekeurddoel2018 wijkhoofdenbijeenkomstYES, we zijn super blij! We hebben de ANBI-status binnen. De Belastingdienst heeft ons met terugwerkende kracht per 23 december 2016 als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. Dit betekent dat jouw steun aan ons, en daarmee aan de 18 fondsen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren. Goed nieuws dus voor de gulle gevens aan de Goede Doelen Week Veghel!

 

Op 19 maart waren zo’n vijftig betrokkenen bij de wijkhoofden-avond in het Rode Kruis-gebouw in Veghel. Daar werd iedereen door voorzitter Jeroen Melief en collecte-leider Dorret Jentjens bijgepraat over de komende collecte-week. Sinds de evaluatie in mei 2017 was er veel aangepast, de verbeterpunten kon Melief met trots toelichten. De ANBI-status was een van de laatste nieuwtjes (Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ (https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html .).

 

2018 voorbereiden emmersAl het hele jaar zijn er ontwikkelingen die gaan bijdragen aan een verbeterde Goede Doelen Week Veghel. We denken dan aan het uitbreiden van contactpersonen in bijvoorbeeld flats en appartementengebouwen, het verstevigen van de deksel van de collecte-emmer, aanbieden sponsorpakketten (doel blijft om 100% van de collecte-opbrengst aan de 18 fondsen te doneren!), meer promotiemateriaal om zichtbaar te zijn in Veghel en een up-to-date website.

 

2018 pakketten makenMomenteel ontvangen alle collectanten het collectemateriaal. Zij gaan zich dan voorbereiden om na Pasen de brieven huis-aan-huis in heel Veghel te verspreiden. Zoveel mogelijk zullen de collectanten weer bij u aanbellen om u persoonlijk de envelop met informatiebrief én invulformulier te overhandigen. De echte collecte vindt plaats in de week van 9 t/m 14 april.

 

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. Voor deze fondsen, die geen subsidie ontvangen, zijn collectes van essentieel belang. 
Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. De Goede Doelen Week Veghel werkt met veel collectanten, die samen in alle straten van Veghel komen. Medio maart gaan de wijkhoofden hun collectanten informeren over de komende collecteperiode. De wijkhoofden ontvangen de collectepakketten op 19 maart a.s.
Onlangs zijn de collectebussen aangepast, dit ziet er veel professioneler uit. Aan de bovenzijde is de inwerp-opening verstevigd. Deze mooie verbetering is mede door sponsoring tot stand gekomen.
Persbericht 2018 3 1De Goede Doelen Week Veghel is heel blij met de diverse organisaties/personen, die zowel in natura als giften sponsoren. Met deze steun is het in 2017 gelukt om 100% van de binnengekomen gelden over te dragen aan de fondsen. We hopen dat weer te realiseren en ook dit jaar de volledige collecteopbrengst aan de fondsen over te kunnen maken.
Interesse om ook te sponsoren? Neem contact op met via het contactformulier.

Ook dit jaar wordt gecollecteerd voor fondsen die geen subsidie ontvangen, daarom zijn collectes van essentieel belang. Bij de meeste goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Over de 18 fondsen en deze Veghelse collecte kunt u alles nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via www.facebook.com/gdwveghel
Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u dan s.v.p. aan met het contactformulier.

Sinds vorig jaar is er in Veghel een Goede Doelen Week (GDW Veghel).
Tijdens de GDW Week Veghel gaan ook deze keer 18 landelijk bekende fondsen samen in één week collecteren. Deze fondsen hebben allemaal het CBF-keurmerk. Fondsen met regionale of lokale belangen zullen niet deelnemen aan de GDW Veghel.
Door de samenwerking van de landelijke fondsen in Veghel, komt er bij de inwoners van Veghel in plaats van 18 keer slechts één keer een collectant aan de deur.

We kijken tevreden terug op een geslaagde 1e editie. Er was veel animo voor deze nieuwe werkwijze en samen met ruim 500 collectanten en zo’n 40 wijkhoofden is het gelukt om een mooi resultaat te behalen. Dankzij een aantal sponsoren, waaronder ook de Rabobank Uden-Veghel, was het mogelijk om het gedoneerde bedrag (68.922,29euro) volledig aan de goede doelen over te maken.
We zijn blij dat we in april de tweede GDW Veghel kunnen organiseren en maken dan weer graag gebruik van de faciliteiten van Rabobank locatie Veghel. Het was voor beide partijen een nieuwe activiteit, na een evaluatie zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd. We hebben de gastvrijheid en deskundigheid van het personeel zeer op prijs gesteld. We willen deze samenwerking graag blijven continueren.

In de week van 9 t/m 14 april 2018 is de Goede Doelen Week Veghel, dan kunt u de collectant verwachten. Lees meer over de fondsen en het resultaat 2017 op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden alls collectant? Stuur dan een bericht middels het contactformulier

 

 

 

Persbericht 2018 1 1De eerste Goede Doelen Week Veghel is afgelopen voorjaar zeer succesvol verlopen. De bewoners van Veghel hebben gul gedoneerd en de taakgroepen en wijkhoofden hebben met het bestuur de hele organisatie van de collecteweek geëvalueerd. Vervolgens zijn nieuwe draaiboeken gemaakt waarmee Stichting Goede Doelen Week Veghel dit jaar samen met al haar vrijwilligers hoopt vele ‘puntjes op de i’ te kunnen zetten.

Onlangs is er een informatiebulletin naar de direct betrokkenen gestuurd. Daarin zijn nieuwsitems en verwerkte evaluatiepunten uiteengezet. Tevens laat het bestuur hiermee weten dat de organisatie van de Goede Doelen Week – achter de schermen – alweer enkele maanden druk bezig is met de tweede editie.

Daarnaast is nogmaals benadrukt dat er veel waardering is voor de inzet van deelnemersraad, taakgroepleden, wijkhoofden, collectanten, sponsoren en commissie van aanbeveling. De passie en inzet die zij leveren is zeer belangrijk voor de organisatie. Zij hebben samen met de Veghelse bewoners van deze eerste collecteweek een succes gemaakt en dat hopen we ook in 2018 weer voor elkaar te krijgen.

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. Voor deze fondsen, die geen subsidie ontvangen, zijn collectes van essentieel belang. Bij de meeste goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen kan alle ‘in & outs’ nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via
www.facebook.com/gdwveghel/

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI