NIEUWS

Voorbereidingen in volle gang voor Goede Doelen Week Veghel 2018

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. De Goede Doelen Week Veghel werkt met veel collectanten, die samen in alle straten van Veghel komen. Medio maart gaan de wijkhoofden hun collectanten informeren over de komende collecteperiode. De wijkhoofden ontvangen de collectepakketten op 19 maart a.s.
Onlangs zijn de collectebussen aangepast, dit ziet er veel professioneler uit. Aan de bovenzijde is de inwerp-opening verstevigd. Deze mooie verbetering is mede door sponsoring tot stand gekomen.
Persbericht 2018 3 1De Goede Doelen Week Veghel is heel blij met de diverse organisaties/personen, die zowel in natura als giften sponsoren. Met deze steun is het in 2017 gelukt om 100% van de binnengekomen gelden over te dragen aan de fondsen. We hopen dat weer te realiseren en ook dit jaar de volledige collecteopbrengst aan de fondsen over te kunnen maken.
Interesse om ook te sponsoren? Neem contact op met

Ook dit jaar wordt gecollecteerd voor fondsen die geen subsidie ontvangen, daarom zijn collectes van essentieel belang. Bij de meeste goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Over de 18 fondsen en deze Veghelse collecte kunt u alles nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via www.facebook.com/gdwveghel
Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u dan s.v.p. aan bij

©2016-2021 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign