NIEUWS

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel, na overleg met de deelnemersraad, besloten om van 7 tot en met 12 september de collecteweek van de Goede Doelen Week (GDW) in Veghel te organiseren.

De jaarlijkse GDW-collecteweek stond geplangdwveghel collecte emmerd voor dit voorjaar. Door het Coronavirus kon deze collecte voor 18 landelijke fondsen niet doorgaan. Inmiddels zijn de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM versoepeld. Daardoor is het mogelijk om alsnog de collecte te organiseren.
De opzet van deze collecte is aangepast. Dit is nodig want we vinden de 1,5-meter afstand tussen de inwoners van Veghel en de GDW-vrijwilligers heel belangrijk.

De collecte is van 7 tot en met 12 september. De brieven met uitleg én het invulformulier worden huis-aan-huis in Veghel verspreid. Er zijn ook plannen voor een online collecte, dit zal dan via onze GDW-website gaan.
Bij deze collecteweek is nog meer betrokkenheid van alle Veghelaren gewenst. We komen dit jaar niet met de collectebus (onze grote GDW-collecte-emmer) bij u in de straat. Op 11 en 12 september komen er in Veghel een aantal inleverpunten voor uw donatie.

We zijn blij dat er weer mogelijkheden zijn om onze collecte houden. De 18 deelnemende fondsen zijn sinds kort gestart met hun landelijke activiteiten.
Alle GDW-vrijwilligers zijn onlangs geïnformeerd over de plannen. Het organiseren van de aangepaste collecte is nu in volle gang.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel na overleg met de Rabobank en Stichting Collecte Plan besloten om de geplande collecteweek van de Goede Doelen Week (GDW) in Veghel te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment later dit jaar.

Reden voor het verplaatsen van de collecteweek is het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus. De Nederlandse regering en specialisten van het RIVM roepen daartoe op om evenementen af te gelasten. GDW Veghel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt de Goede Doelen Week uit tot een moment waarop er verantwoord kan worden gecollecteerd.
Inmiddels zijn alle betrokken vrijwilligers geïnformeerd over de genomen beslissing. Wijkhoofden en collectanten waren sinds vorige week bezig zich verder voor te bereiden op de 4e editie van deze GDW.

De Stichting GDW Veghel volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en hervat de organisatie op korte termijn. De Stichting kan verder gaan als er weer gunstige vooruitzichten zijn en een collectevergunning afgegeven is. Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum informeren wij hierover alle vrijwilligers en de inwoners van Veghel.
De Stichting GDW Veghel vertrouwt erop dat u begrip heeft voor dit besluit en dat ze later dit jaar alsnog op uw steun kan rekenen.

LOGO 2016 Klein TransparantExtra vrijwilligers gezocht.
Er is nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan een bericht naar Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel heeft in overleg met de Rabobank en Stichting Collecte Plan besloten om de
geplande collecteweek van de Goede Doelen Week in Veghel te verplaatsen naar een later, nog nader te bepalen moment, dit jaar.
Reden voor het verplaatsen van de collecteweek is het voorkomen van verdere verspreiding van het corona virus. De Nederlandse regering en specialisten van het RIVM roepen daartoe op om evenementen af te gelasten. GDW Veghel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt de Goede Doelen Week uit tot een moment waarop er verantwoord kan worden gecollecteerd.
De Stichting Goede Doelen Week Veghel vertrouwt erop dat u begrip heeft voor dit besluit en dat ze later dit jaar alsnog op uw steun kan rekenen.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Melief | Voorzitter Goede Doelen Week Veghel

LOGO 2016 Klein Transparant

 

Vanaf 8 maart  ontvangen alle wijkhoofden de collecte-materialen voor de Goede Doelen Week 2020 (GDW). Vervolgens vullen zij de tassen voor de collectanten zodat die vanaf 23 maart de brieven en formulieren bij alle inwoners van Veghel kunnen afgeven.
Om deze huis-aan-huis collecte tot een goed einde te brengen zijn zo’n 500 vrijwilligers nodig. Stichting GDW Veghel zoekt dan ook ieder jaar nieuwe mensen die hier een bijdrage aan willen leveren.

Bijlage2Persbericht5Sommige mensen kunnen niet (meer) helpen. Redenen hiervoor zijn o.a. verhuizing, studie of de leeftijd die begint te tellen. Hierbij doen wij een oproep voor nieuwe helpende handen. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan snel een bericht naar Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. Vermeld tevens of u

  1. wel/niet in een andere wijk kunt collecteren;
  2. tijd heeft voor het rondbrengen van enveloppen in de periode 23 t/m 28 maart; 
  3. tijd heeft voor collecteren in de periode 30 maart t/m 1 april.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Over Goede Doelen Week Veghel
Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13
5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

E-mail

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI