NIEUWS

GDW Veghel tevreden over verloop aangepaste Goede Doelen Week Veghel.

2020 Bijlage nw persbericht 4

In de eerste week van september was de aangepaste collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). De inwoners van Veghel konden digitaal doneren en ook via de retourenveloppen. Er is in totaal € 39.943,17 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd. Gezien de huidige omstandigheden en de aangepaste werkwijze is de GDW Veghel blij met het verloop van de aangepaste collecteweek en het behaalde resultaat. Natuurlijk willen we alle inwoners, vrijwilligers en betrokken bedrijven voor hun bijdragen en inzet bedanken.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Via het digitaal doneren en via de retourenveloppen is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Het grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt. De opbrengst per fonds of goed doel kunt u in dit nieuwsitem zien.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl of bij de belastingdienst.

De GDW wil ook in 2021 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. De evaluatie met alle betrokkenen heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vooraankondiging GDW 2021: de 5e editie van de Goede Doelen Week Veghel staat gepland van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april 2021.

De landelijke fondsen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Veghelse straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de 18 landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

De aangepaste 2020 editie van de GDW collecte voor 18 fondsen is in Veghel goed verlopen. Op 5 locaties leverden inwoners hun collecte envelop in. Verder werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online te doneren. 

Op 11 en 12 september waren dagelijks 10 vrijwilligers een welkom aanspreekpunt. Veel Veghelse inwoners kwamen in de ochtend met hun donatie-envelop naar een van de 5 locaties waar de collecte-emmers stonden. De bezoekers waren zeer divers, de Goede Doelen Week (GDW)-organisatie kijkt tevreden terug op 2 fijn verlopen dagen.

Persoonlijk de collecte envelop inleveren:

Persbericht 11 2020Om besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen, werden de Veghelse bewoners gevraagd om persoonlijk hun collecte-envelop in te leveren bij een van de GDW collecte locaties. 
Het was mooi dat al direct om 8.30uur donaties gedaan werden. Men ging graag vroeg richting supermarkt om zo drukte bij het boodschappen doen te voorkomen. Op de inleverpunten kwamen eigenlijk 5 soorten betrokken bezoekers. Zo waren er die het combineerden met de wekelijkse boodschappen. Ook was er een groep die speciaal naar het inleverpunt ging voor hun donatie-envelop, zij brachten regelmatig ook de envelop van buren of directe familie mee. Een derde groep bestond uit mensen die thuis de envelop klaar hadden staan, in het vertrouwen dat de collectant nog wel langs zou komen…. Voor een groep mensen was het inleverpunt een goede reminder. “Oh ja, de collecte, ik ga het nog regelen.” was een veelgehoorde reactie. Vervolgens kwamen mensen voor 12.00uur terug met de envelop, anderen belden ter plekke met het thuisfront “wat willen we doneren? Hoe vullen we het formulier in?” Weer anderen kozen voor digitaal doneren. En de laatste groep, dat waren mensen die direct de daad bij het woord voegden en contant geld in de grote collecte-emmer stopten. Er werd gul gegeven. Een impressie van de eerste ochtend vindt u op onze website en onze Facebook-pagina.

Meedenken op alle fronten:

Beide dagen waren voor de vrijwilligers van de GDW een prima ervaring. Zo was het een bevestiging dat wijkhoofden flexibele multitalenten zijn en ook was duidelijk dat het GDW-bestuur na 3 edities heel goed op elkaar ingespeeld is.
De vrijwilligers werden beide dagen hartelijk ontvangen bij de plaatselijke ondernemers. De binnen- en buitenlocaties werden conform de afspraken en het coronabeleid prima ingericht. Het was fijn dat we hier mochten zijn, om zo de inwoners van Veghel te ontmoeten zonder extra traffic te creëren.
Het contact met de Veghelaren is belangrijk en mooi. Zo werd spontaan verteld over de drukke jaren als wijkhoofd voor de Brandwonden-stichting. Op andere momenten werd gesproken over de huis-aan-huis verspreiding van de enveloppen. Soms bleek dat er in enkele straten helaas niets was bezorgd. Leuke ervaringen waren verder o.a. de donatie van ‘het statiegeld van de ingeleverde flessen’ en heel spontaan ‘koffie-bonnen’ voor de GDW-vrijwilligers bij de Noordkade.

Envelop inleveren bij de Rabobank:

De collecteweek is afgelopen. Heeft u uw envelop nog niet ingeleverd?
Tot 26 september kunt u uw envelop met donatie inleveren bij Rabobank, Rembrandtlaan 70 in Veghel. Digitaal doneren blijft ook mogelijk. Scan de QR-code op de envelop, u komt dan via de GDW-website op het collecte-formulier.

Deze 4e editie, de aangepaste collecte, is goed verlopen. De verwachting is dat de opbrengst ongeveer de helft is van het afgelopen jaar. Hier zijn wij heel erg blij mee. Binnenkort maakt de GDW de totaalopbrengst bekend, inclusief informatie over de verdeling over de 18 fondsen.
Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel

Op 11 september was het in de ochtend mogelijk om enveloppen in te leveren bij de inzamelpunten bij u in de buurt. Een impressie van hoe dat verliep.

 
De Goede Doelen Week envelop valt binnenkort bij alle inwoners van Veghel op de mat en kan op 11 en 12 september tussen 8.30 en 12.00 uur worden ingeleverd bij:
- Albert Heijn
- Cafetaria De Bunders
- Jan Linders
- Jumbo Centrum
- Jumbo Noordkade
Tevens kan de envelop, zoals gebruikelijk, op zaterdag 12 september tussen 10.00 en 12.00 uur bij Rabobank Veghel ingeleverd worden.
Digitaal doneren is nu ook mogelijk, gebruik daarvoor de QR-code op de envelop.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Geeft u deze week ook aan de Goede Doelen Week Veghel?
550 Veghelse vrijwilligers vragen uw hulp.

Hèhè, eindelijk! De actie Goede Doelen Week Veghel (GDW) draait. De enveloppen met informatiebrief + collecte-formulier zijn huis-aan-huis rondgebracht. In verband met Corona werd in maart 2020 de collecte uitgesteld. 550 vrijwilligers hebben zich de afgelopen weken opnieuw ingezet om deze 4e editie van de GDW tot een succes te maken. Nu meer informatie over deze aangepaste collecte.

bijlage1 persbericht 10 2020 envelop met stickerDe collecte-envelop en de inhoud:

  • Belangrijk om te weten: op de brief en het collecte-formulier zijn de datums NIET aangepast nadat in maart/april 2020 de collecte niet kon doorgaan vanwege Corona.
  • Lees de informatie brief en formulier en maak een keuze wat u aan ieder fonds wilt doneren.

Doneren kan op 3 manieren:

  1. Digitaal doneren = veilig collecteren. Bij deze aangepaste collecte kunt u nu ook via computer of smartphone doneren.
    Scan de QR-code op de envelop, u komt dan via de GDW-website op het collecte-formulier.
  2. Doneren met contant geld. 
  3. Doneren met behulp van een éénmalige machtiging.

Voor de enveloppen met contanten of eenmalige machtiging zijn inleverpunten  in uw omgeving. Deze punten zijn enkel op 11 en 12 september geopend!


Stop het ingevulde formulier met uw donatie in de envelop en breng deze naar één van de locaties bij u in de buurt. Dit kan tussen 8.30-12.00uur bij Albert Heijn, Cafetaria De Bunders, Jan Linders, Jumbo Centrum en Jumbo Noordkade. Enkel op zaterdagochtend 12 september kan dit ook van 10.00-12.00uur bij de Rabobank Veghel.
Heeft u geen tijd? Geef de envelop mee aan bijvoorbeeld buurvrouw of familie of doneer via de website.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel
18 fondsen collecteren samen in één week!

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI