NIEUWS

goede doelen week collecte emmer fotoVan 8 tot en met 13 april 2019 is de Goede Doelen Week Veghel (GDW), dit is een gezamenlijke collecte voor 19 fondsen. Zo’n 500 collectanten zijn de afgelopen dagen de Veghelse wijken in gegaan om huis-aan-huis de ‘retourenveloppen’ op de halen.
Door het mooie lenteweer vonden velen dat een leuke klus. Soms trof men de bewoners niet thuis, of die hoorden de bel niet omdat ze nog in de tuin actief waren, of bewoners hadden nog geen tijd gehad om de GDW-brief te bekijken.

Heeft u de collectant gemist?
Dan nodigen wij u uit op zaterdagochtend 13 april uw bijdrage naar ons te brengen. Dat kan bij de Rabobank Veghel tussen 10.00-12.00uur. Iedere bijdrage is welkom, bij gebruik van formulier en retourenvelop kunt u zelf kiezen naar welke fondsen uw donatie gaat.

Meer weten? Ga naar de website voor de ‘veel voorkomende vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Alle informatie over GDW-Veghel is ook na te lezen in het Engels, Turks en Pools. Want voor deze landelijke doelen met een CBF-keurmerk willen we natuurlijk iedereen bereiken.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

persbericht 4 2019 2Het geel-rode zonnetje zien we nu volop in het Veghelse straatbeeld. Met de spandoeken en vlaggen geven we het startsein voor een nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW). Vanaf 1 april zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier persoonlijk bij alle huizen af te geven. Het is fijn om zo de inwoners van Veghel te informeren over de gezamenlijke collecte. Maar liefst 19 landelijke goede doelen worden gesteund met de opbrengst. Dit jaar is de collecte ook voor Natuurmonumenten.

Al voor het derde jaar is GDW Veghel actief met deze grote collecte. De inwoners worden altijd in de eerste week benaderd, dan worden de brieven huis-aan-huis verspreid. Zoveel mogelijk zullen de collectanten weer bij u aanbellen om u persoonlijk de envelop met informatiebrief én invulformulier te overhandigen. De week daarna worden de enveloppen met formulieren bij u opgehaald. De echte collecte vindt dus plaats in de week van 8 t/m 13 april.

persbericht 4 2019 3Wist u dat:

  • Alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas? Daar mag u gerust naar vragen.
  • Het doel van de GDW Veghel is om 100% van de collecte-opbrengst aan de 19 fondsen te doneren!
  • De GDW Veghel sinds 2018 ook de ANBI-status heeft?
    Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html.
  • Susan Scheepers van Stichting Collecteplan op 11 april in Veghel is? Zij kan dan van dichtbij ervaren hoe de GDW in Veghel georganiseerd is.

Van 8 t/m 13 april 2019 gaan we weer collecteren voor 19 fondsen. Voor deze fondsen, zijn collectes van essentieel belang.
Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/

 

persbericht 4 2019 1

 

Persbericht3 2019Wat was het gezellig! De pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Met deze activiteit kon de Stichting Goede Doelen Week Veghel extra geld vergaren. Dit geld wordt gebruikt om de organisatie van de collecte GDW Veghel (Goede Doelen Week Veghel) te bekostigen. Het streven is immers dat 100% van de collecte-opbrengst naar de 19 doelen gaat.


GDW Veghel is nu druk bezig met de organisatie van de 3e editie. Na de evaluatie in 2018 zijn er verbeterpunten opgesteld. Vervolgens hebben alle taakgroepen de draaiboeken aangepast om zowel inwoners als vrijwilligers op een goede en fijne manier te bereiken.
De collecte is dit jaar van 8 t/m 13 april.

Op 19 februari was de pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Ruim 50 personen genoten die dinsdagavond van een 3-gangendiner dat Alex van Rossum speciaal voor deze avond had samengesteld. Er werd lekker gegeten en tussen de 1e en 2e gang was er een optreden van shantykoor De Kabelgat Ramblers. Na evaluatie van taakgroep Sponsoring kan deze pilot een vervolg krijgen.

Deze week levert sponsor Drukkerij Bek het drukwerk voor de komende collecte-week. Alle brieven, enveloppen en raamposters worden op vrijdag verdeeld in collecte-pakketten. De wijkhoofden kunnen al het collecte-materiaal op maandag 19 maart ophalen. En zij zorgen er daarna voor dat de collectanten binnenkort hun spullen ontvangen zodat ze vanaf 1 april bij alle huizen in Veghel de collecte-envelop afgeven.

Alle nieuwtjes staan op onze website, zoals o.a. Natuurmonumenten is 19e collecte-fonds en een radio-interview https://www.goededoelenweekveghel.nl/nieuws/116-mp3.html. Ook interessant is de ANBI-informatie, die vindt u bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Heeft u ook een uurtje over voor een ander? De GDW Veghel kan nog hulp gebruiken. Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten. Het aantal huizen danwel de te lopen straten gaat altijd in overleg met u. Help mee en meld u aan via

Collecte EmmerVan 8 t/m 13 april 2019 gaan we collecteren voor 19 fondsen. De Goede Doelen Week Veghel werkt met veel collectanten, die samen in alle straten van Veghel komen.
Er is ook een groep nieuwe vrijwilligers die dit jaar voor het eerst gaat helpen bij de straat-collecte. Voor deze nieuwe collectanten is er maandag 14 januari een uitleg-avond. Dit is een activiteit van het bestuur en de Taakgroep Collecte. Het doel is om een uniforme werkwijze bij de straat-collecte te bereiken én om de betrokkenheid met alle vrijwilligers te vergroten.

Mede dankzij de Veghelse media kunnen we op deze informatie-avond 22 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Ook dit jaar wordt gecollecteerd voor fondsen die geen subsidie ontvangen, daarom zijn collectes van essentieel belang. Bij een groot aantal goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Over de 19 fondsen en deze Veghelse collecte kunt u alles nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via www.facebook.com/gdwveghel/
Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u dan s.v.p. aan bij

©2016-2021 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign