NIEUWS

Veghel, bedankt voor mooie opbrengst: totaal € 39.943,17

GDW Veghel tevreden over verloop aangepaste Goede Doelen Week Veghel.

2020 Bijlage nw persbericht 4

In de eerste week van september was de aangepaste collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). De inwoners van Veghel konden digitaal doneren en ook via de retourenveloppen. Er is in totaal € 39.943,17 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd. Gezien de huidige omstandigheden en de aangepaste werkwijze is de GDW Veghel blij met het verloop van de aangepaste collecteweek en het behaalde resultaat. Natuurlijk willen we alle inwoners, vrijwilligers en betrokken bedrijven voor hun bijdragen en inzet bedanken.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Via het digitaal doneren en via de retourenveloppen is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Het grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt. De opbrengst per fonds of goed doel kunt u in dit nieuwsitem zien.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl of bij de belastingdienst.

De GDW wil ook in 2021 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. De evaluatie met alle betrokkenen heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vooraankondiging GDW 2021: de 5e editie van de Goede Doelen Week Veghel staat gepland van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april 2021.

De landelijke fondsen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Veghelse straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de 18 landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI