NIEUWS

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel na overleg met de Rabobank en Stichting Collecte Plan besloten om de geplande collecteweek van de Goede Doelen Week (GDW) in Veghel te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment later dit jaar.

Reden voor het verplaatsen van de collecteweek is het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus. De Nederlandse regering en specialisten van het RIVM roepen daartoe op om evenementen af te gelasten. GDW Veghel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt de Goede Doelen Week uit tot een moment waarop er verantwoord kan worden gecollecteerd.
Inmiddels zijn alle betrokken vrijwilligers geïnformeerd over de genomen beslissing. Wijkhoofden en collectanten waren sinds vorige week bezig zich verder voor te bereiden op de 4e editie van deze GDW.

De Stichting GDW Veghel volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en hervat de organisatie op korte termijn. De Stichting kan verder gaan als er weer gunstige vooruitzichten zijn en een collectevergunning afgegeven is. Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum informeren wij hierover alle vrijwilligers en de inwoners van Veghel.
De Stichting GDW Veghel vertrouwt erop dat u begrip heeft voor dit besluit en dat ze later dit jaar alsnog op uw steun kan rekenen.

LOGO 2016 Klein TransparantExtra vrijwilligers gezocht.
Er is nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Meld u dan aan met het formulier op de contactpagina. Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel heeft in overleg met de Rabobank en Stichting Collecte Plan besloten om de
geplande collecteweek van de Goede Doelen Week in Veghel te verplaatsen naar een later, nog nader te bepalen moment, dit jaar.
Reden voor het verplaatsen van de collecteweek is het voorkomen van verdere verspreiding van het corona virus. De Nederlandse regering en specialisten van het RIVM roepen daartoe op om evenementen af te gelasten. GDW Veghel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt de Goede Doelen Week uit tot een moment waarop er verantwoord kan worden gecollecteerd.
De Stichting Goede Doelen Week Veghel vertrouwt erop dat u begrip heeft voor dit besluit en dat ze later dit jaar alsnog op uw steun kan rekenen.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Melief | Voorzitter Goede Doelen Week Veghel

LOGO 2016 Klein Transparant

 

Vanaf 8 maart  ontvangen alle wijkhoofden de collecte-materialen voor de Goede Doelen Week 2020 (GDW). Vervolgens vullen zij de tassen voor de collectanten zodat die vanaf 23 maart de brieven en formulieren bij alle inwoners van Veghel kunnen afgeven.
Om deze huis-aan-huis collecte tot een goed einde te brengen zijn zo’n 500 vrijwilligers nodig. Stichting GDW Veghel zoekt dan ook ieder jaar nieuwe mensen die hier een bijdrage aan willen leveren.

Bijlage2Persbericht5Sommige mensen kunnen niet (meer) helpen. Redenen hiervoor zijn o.a. verhuizing, studie of de leeftijd die begint te tellen. Hierbij doen wij een oproep voor nieuwe helpende handen. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan snel een bericht middels het formulier op de contactpagina. Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. Vermeld tevens of u

  1. wel/niet in een andere wijk kunt collecteren;
  2. tijd heeft voor het rondbrengen van enveloppen in de periode 23 t/m 28 maart; 
  3. tijd heeft voor collecteren in de periode 30 maart t/m 1 april.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Na een eerste succesvolle editie van het Goede Doelen Week Diner heeft de Stichting Goede Doelen Week Veghel besloten opnieuw een bijzonder mooie avond te organiseren. Op maandag 16 maart, 18.30 uur, vindt voor de tweede keer een fantastisch benefietdiner plaats.
persbericht 4 2020 flyer GDW dinerDit jaar strijken we neer bij het compleet vernieuwde Restaurant Hertog Jan te Veghel. In een gastvrije ambiance biedt de keukenbrigade van Hertog Jan onze gasten een heerlijk 3-gangen diner. Gecombineerd met goed gezelschap en een muzikaal intermezzo zijn dit dé ingrediënten voor een gezellige avond.
De opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan de organisatie van de Goede Doelen Week Veghel. Eten voor het goede doel!
Reserveer nu vast uw plekje via het formulier op onze contact pagina. Kosten hiervoor zijn EUR 30,00 per persoon, exclusief drankjes.
Sinds 2016 wordt in Veghel een collectieve goede doelen week georganiseerd. Dat betekent voor de inwoners van Veghel dat één collectant aan de deur komt, die voor 18 (landelijke) goede doelen tegelijk collecteert. Om dit jaarlijks in goede banen te leiden zijn vele vrijwilligers gedurende het gehele jaar actief om alles te regelen. Voor de organisatie van deze collecte-week is geld nodig, denk bijvoorbeeld aan organisatiekosten zoals het drukken van bijna 12.000 brieven die huis aan huis worden verspreid. Vanzelfsprekend willen we het opgehaalde collectebedrag voor 100% ten goede laten komen aan de goede doelen. Daarom zijn we altijd op zoek naar sponsoren of activiteiten die iets opleveren. Heeft u ideeën? Laat het ons weten via ons formulier op de contactpagina.
Dit jaar vindt de Goede Doelen Week Veghel plaats van 30 maart tot en met 4 april.

Volg het laatste nieuws over de goede doelen week via https://www.facebook.com/gdwveghel

Pers Kien 2

Veel Veghelaren beleven gezellige GDW kienmiddag m.m.v. WijNu.

Er heerste zaterdagmiddag een gezellige drukte in het WijNu-gebouw waar stichting Goede Doelen Week Veghel een kienmiddag organiseerde. Door de professionele hulp van WijNu vrijwilligers verliep deze middag op een vlotte manier.
Tijdens de diverse rondes was het, in verband met de opperste concentratie, muisstil. Na het verdelen van de schitterende prijzen, geschonken door de Veghelse middenstand, kon iedereen lachend terugkijken op een geslaagde middag.
GDW Veghel bedankt WijNu voor de fijne medewerking en de Veghelse middenstand voor de leuke, gevarieerde prijzen die zeer in de smaak vielen bij alle kieners.
De opbrengst van deze activiteit is bedoeld om de organisatie-kosten voor de collecte-week zo veel mogelijk te dekken. De GDW Veghel streeft er naar om alle collecte-gelden die in de collecte-week worden opgehaald voor 100% aan alle deelnemende fondsen ten goede te laten komen. De collecte wordt dit jaar gehouden van 30 maart t/m 4 april.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Pers Kien 1

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI