NIEUWS

Persbericht 2019 1 1Afgelopen voorjaar, in april, waren er tijdens de Goede Doelen Week veel enthousiaste vrijwilligers in touw voor de Veghelse gezamenlijke collecte. Daarmee steunden we 18 landelijke fondsen.
Één uitspraak was kenmerkend voor de sfeer en inzet van alle betrokkenen: ‘Een keer per jaar, kan ik wel iets voor een ander doen’.

Heeft u ook een uurtje tijd over voor een ander?
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe collectanten en wijkhoofden. Het aantal huizen danwel de te lopen straten gaat altijd in overleg met u.
Help mee en meld u aan via
Graag aanmelden vóór 10 december 2018.

Inmiddels zijn we druk bezig met de organisatie van de 3e editie van de Goede Doelen Week Veghel en de voorbereidingen zijn gestart voor de collecte in april 2019. Vanaf deze editie zal ook Natuurmonumenten meedoen waarmee het aantal deelnemende fondsen op 19 komt te staan.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2018

In de week van 9 t/m 14 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 73.167,18 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd, het bedrag is beduidend hoger dan de eerste raming die we direct na de collecteweek bekendmaakten. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage bedanken.

De taakgroep Financiën heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Er is daarbij veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Een groot deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

2018 GDW opbrengst per goed doel

 

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Informatie hierover kunt u nalezen op onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html

De GDW wil ook in 2019 de Goede Doelen Week Veghel organiseren, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Vorige week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

2018 persbericht opbrengstDeze collecte-opbrengst is bekend gemaakt door de taakgroep Financiën, die heeft alle collecte-formulieren verwerkt. De werkwijze van editie 2017 werd op een aantal punten aangepast, hierdoor is de snelle telling mogelijk geworden. Het bestuur van GDW Veghel is tevreden over de opbrengst. Binnenkort volgt informatie over de opbrengsten per fonds.

Dankzij 7 grote sponsoren zijn veel organisatiekosten van GDW Veghel bekostigd (inclusief promtiemateriaal). Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund.

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Meer informatie hierover vindt u op deze website bij veelgestelde vragen

Van 9 tot en met 14 april 2018 is de Goede Doelen Week Veghel (GDW), dit is een gezamenlijke collecte voor 18 fondsen. Zo’n 500 collectanten zijn de afgelopen dagen de Veghelse wijken in gegaan om huis-aan-huis de ‘retourenveloppen’ op te halen.
Door het mooie lenteweer vonden velen dat een leuke klus. Soms trof men de bewoners niet thuis, of die hoorden de bel niet omdat ze nog in de tuin actief waren, of bewoners hadden nog geen tijd gehad om de GDW-brief te bekijken.

2018 gdw vlaggen bij raboHeeft u de collectant gemist?
Dan nodigen wij u uit op zaterdagochtend 14 april uw bijdrage naar ons te brengen. Dat kan bij de Rabobank Veghel tussen 10.00-12.00uur. Iedere bijdrage is welkom, bij gebruik van formulier en retourenvelop kunt u zelf kiezen naar welke fondsen uw donatie gaat.

Meer weten? Ga naar de website voor de ‘veel voorkomende vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Alle informatie over GDW-Veghel is ook na te lezen in het Engels, Turks, Arabisch en Pools. Want voor deze landelijke doelen met een CBF-keurmerk willen we natuurlijk iedereen bereiken.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

anbi goedgekeurddoel2018 wijkhoofdenbijeenkomstYES, we zijn super blij! We hebben de ANBI-status binnen. De Belastingdienst heeft ons met terugwerkende kracht per 23 december 2016 als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. Dit betekent dat jouw steun aan ons, en daarmee aan de 18 fondsen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren. Goed nieuws dus voor de gulle gevens aan de Goede Doelen Week Veghel!

 

Op 19 maart waren zo’n vijftig betrokkenen bij de wijkhoofden-avond in het Rode Kruis-gebouw in Veghel. Daar werd iedereen door voorzitter Jeroen Melief en collecte-leider Dorret Jentjens bijgepraat over de komende collecte-week. Sinds de evaluatie in mei 2017 was er veel aangepast, de verbeterpunten kon Melief met trots toelichten. De ANBI-status was een van de laatste nieuwtjes (Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ (https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html .).

 

2018 voorbereiden emmersAl het hele jaar zijn er ontwikkelingen die gaan bijdragen aan een verbeterde Goede Doelen Week Veghel. We denken dan aan het uitbreiden van contactpersonen in bijvoorbeeld flats en appartementengebouwen, het verstevigen van de deksel van de collecte-emmer, aanbieden sponsorpakketten (doel blijft om 100% van de collecte-opbrengst aan de 18 fondsen te doneren!), meer promotiemateriaal om zichtbaar te zijn in Veghel en een up-to-date website.

 

2018 pakketten makenMomenteel ontvangen alle collectanten het collectemateriaal. Zij gaan zich dan voorbereiden om na Pasen de brieven huis-aan-huis in heel Veghel te verspreiden. Zoveel mogelijk zullen de collectanten weer bij u aanbellen om u persoonlijk de envelop met informatiebrief én invulformulier te overhandigen. De echte collecte vindt plaats in de week van 9 t/m 14 april.

 

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. Voor deze fondsen, die geen subsidie ontvangen, zijn collectes van essentieel belang. 
Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/

©2016-2021 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign