NIEUWS

Sinds vorig jaar is er in Veghel een Goede Doelen Week (GDW Veghel).
Tijdens de GDW Week Veghel gaan ook deze keer 18 landelijk bekende fondsen samen in één week collecteren. Deze fondsen hebben allemaal het CBF-keurmerk. Fondsen met regionale of lokale belangen zullen niet deelnemen aan de GDW Veghel.
Door de samenwerking van de landelijke fondsen in Veghel, komt er bij de inwoners van Veghel in plaats van 18 keer slechts één keer een collectant aan de deur.

We kijken tevreden terug op een geslaagde 1e editie. Er was veel animo voor deze nieuwe werkwijze en samen met ruim 500 collectanten en zo’n 40 wijkhoofden is het gelukt om een mooi resultaat te behalen. Dankzij een aantal sponsoren, waaronder ook de Rabobank Uden-Veghel, was het mogelijk om het gedoneerde bedrag (68.922,29euro) volledig aan de goede doelen over te maken.
We zijn blij dat we in april de tweede GDW Veghel kunnen organiseren en maken dan weer graag gebruik van de faciliteiten van Rabobank locatie Veghel. Het was voor beide partijen een nieuwe activiteit, na een evaluatie zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd. We hebben de gastvrijheid en deskundigheid van het personeel zeer op prijs gesteld. We willen deze samenwerking graag blijven continueren.

In de week van 9 t/m 14 april 2018 is de Goede Doelen Week Veghel, dan kunt u de collectant verwachten. Lees meer over de fondsen en het resultaat 2017 op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar
Wilt u zich aanmelden als collectant? Stuur dan een bericht naar

 

 

Persbericht 2018 1 1De eerste Goede Doelen Week Veghel is afgelopen voorjaar zeer succesvol verlopen. De bewoners van Veghel hebben gul gedoneerd en de taakgroepen en wijkhoofden hebben met het bestuur de hele organisatie van de collecteweek geëvalueerd. Vervolgens zijn nieuwe draaiboeken gemaakt waarmee Stichting Goede Doelen Week Veghel dit jaar samen met al haar vrijwilligers hoopt vele ‘puntjes op de i’ te kunnen zetten.

Onlangs is er een informatiebulletin naar de direct betrokkenen gestuurd. Daarin zijn nieuwsitems en verwerkte evaluatiepunten uiteengezet. Tevens laat het bestuur hiermee weten dat de organisatie van de Goede Doelen Week – achter de schermen – alweer enkele maanden druk bezig is met de tweede editie.

Daarnaast is nogmaals benadrukt dat er veel waardering is voor de inzet van deelnemersraad, taakgroepleden, wijkhoofden, collectanten, sponsoren en commissie van aanbeveling. De passie en inzet die zij leveren is zeer belangrijk voor de organisatie. Zij hebben samen met de Veghelse bewoners van deze eerste collecteweek een succes gemaakt en dat hopen we ook in 2018 weer voor elkaar te krijgen.

Van 9 t/m 14 april 2018 gaan we weer collecteren voor 18 fondsen. Voor deze fondsen, die geen subsidie ontvangen, zijn collectes van essentieel belang. Bij de meeste goede doelen wordt de opbrengst ingezet voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen kan alle ‘in & outs’ nalezen op de website www.goededoelenweekveghel.nl en volgen via
www.facebook.com/gdwveghel/

In 2016 hebben 18 goede doelen de handen ineengeslagen en is de Stichting Goede Doelen Week Veghel opgericht. Daarmee bundelen zij hun krachten, spelen ze in op het teruglopende aantal collectanten en bovenal zorgen ze ervoor dat de inwoners van Veghel niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.

Deze samenwerking resulteerde in 2017 in de 1e editie van de Goede Doelen Week Veghel. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd is, staan vermeld op de pagina 'Goede Doelen'. Al deze organisaties zijn voorzien van het CBF-keurmerk. Het resultaat was naar tevredenheid en de samenwerking verliep dermate goed dat alle deelnemende fondsen besloten hebben ook in 2018 weer aan de Goede Doelen Week deel te nemen.

Goede Doelen Week Veghel is in 2018 van maandag 9 april tot en met zaterdag 14 april 2018.

Alle inwoners van Veghel ontvangen in de week vóór 9 april een invulformulier met collecte-envelop die persoonlijk door een van onze collectanten wordt overhandigd. Op dit formulier kan worden aangegeven welke goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging of voor de schenking van een contant bedrag in de collecte-envelop. De envelop wordt tussen 9 april en 11 april 2018 opgehaald.

Hebt u de collectant gemist of wilt u de envelop persoonlijk aan de organisatie overhandigen? Dat kan op zaterdag 14 april 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur in het Rabobank gebouw aan de Rembrandlaan te Veghel.

Via deze website en de plaatselijke media zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de resultaten. We hopen en vertrouwen op wederom een zeer succesvolle gezamenlijke collecteweek met een geweldige opbrengst als resultaat!

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Melief
Voorzitter Stichting Goede Doelen Week Veghel

 

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2017

In de week van 3 t/m 8 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 68.922,29 voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdrage bedanken.

De taakgroep Financiën en Administratie heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Er is ook veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. De donaties zijn inmiddels geïncasseerd. Eind juli is naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

goede doelen week veghel opbrengst 2017

De GDW wil ook in 2018 de Goede Doelen Week Veghel organiseren, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

In navolging op de verschillende kerkdorpen van Meierijstad zal ook binnen Veghel vanaf 2017 een GDW, dat staat voor Goede Doelen Week, georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden in de week van 3 t/m 8 april.

Bij de Goede Doelen Week Veghel zullen maar liefst 18 landelijk bekende fondsen, die in het bezit zijn van een CBF-keurmerk, samen in één week gaan collecteren. Zij hebben inmiddels ook een stichting gevormd waarmee gewaarborgd wordt dat alle opgehaalde gelden op de juiste manier overgedragen worden naar de deelnemende fondsen. Fondsen met regionale of lokale belangen zullen niet deelnemen aan de GDW Veghel.

Deze samenwerking van de landelijke fondsen in Veghel, draagt eraan bij dat de inwoners van Veghel in plaats van 18 keer slechts één keer de deur voor een collectant hoeven open te doen. We hopen dan ook dat in dit geval alle deuren opengaan en u openstaat voor deze samenwerking!

Naast deze reden die voor u belangrijk is, hebben de fondsen geconstateerd dat het aantal collectanten helaas langzaam afneemt en dat het daardoor moeilijk is om bij alle deuren aan te bellen, met als gevolg dat de opbrengsten langzaam dalen.

Om die redenen is het ook voor hen erg zinvol om te gaan samenwerken. De samenwerking in de vorm van een Goede Doelen Week heeft bij andere dorpen en steden alweer geleid tot hogere opbrengsten.

Wilt u weten welke landelijke fondsen deelnemen aan de GDW Veghel? Kijk dan op deze site naar de deelnemende fondsen.

Heeft u vragen? Kijk dan op deze site naar de veelvoorkomende vragen (FAQ’s). Mocht uw vraag hierbij niet beantwoord zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel ().

Wilt u zich aanmelden als collectant of denkt u op een andere manier een vrijwillige bijdrage te kunnen leveren? Stuur dan een bericht naar de Taakgroep Collecte ().

Over Goede Doelen Week Veghel
Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13
5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

E-mail

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI