NIEUWS

Veghel, bedankt voor mooie opbrengst: totaal €81.524,81

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2019.

In de week van 8 t/m 13 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 81.524,18 voor de 19 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd, het bedrag is ruim 11% hoger dan de opbrengst van 2018. Hiermee zijn we heel tevreden en natuurlijk willen we alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdragen en inzet bedanken.

De taakgroep Financiën heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Ook dit jaar is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Een grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

2019 Persbericht 5

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

GDW Veghel wil ook in 2020 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. De evaluatie met alle betrokkenen heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorbereidingen zijn gestart.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

©2016-2020 GDW VEGHEL All Rights Reserved. Design by PUP webdesign