NIEUWS

Ten behoeve van organisatie 4e editie Goede Doelen Week Veghel


Kien2020
Op zaterdag 11 januari bent u welkom voor een gezellige kienmiddag. Van 14.00 tot 17.00uur organiseert de Stichting Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel) deze activiteit.
Het doel van de kienmiddag is financiering voor de organisatie van de GDW Veghel. Er zijn onkosten zoals drukwerk, promotie (vlaggen e.d.) en collecte-tassen. GDW Veghel streeft er naar om alle collecte-gelden die in de collecte-week worden opgehaald voor 100% aan alle deelnemende fondsen ten goede te laten komen.

De kienmiddag heeft een leuke prijzen-tafel. Het is een gevarieerd aanbod van o.a. rugzakken, rozijnenbroden en diverse cadeau-bonnen, voor ieder wat wils! Alle prijzen zijn geschonken door de lokale middenstand.
Deze activiteit wordt gehouden in het WijNu-gebouw, Wilgenstraat 15, Veghel.
De zaal is open vanaf 13.30uur.
Kienkaarten zijn € 7,50 per stuk (3 kaarten € 15,=).
De eerste kop koffie/thee wordt aangeboden door WijNu (KBO-Veghel).
Er zijn tien rondes.
 


Volg het laatste nieuws via
https://www.facebook.com/gdwveghel

Mooi resultaat Goede Doelen Week Veghel 2019.

In de week van 8 t/m 13 april was de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Via de retourenveloppen is er in totaal € 81.524,18 voor de 19 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd, het bedrag is ruim 11% hoger dan de opbrengst van 2018. Hiermee zijn we heel tevreden en natuurlijk willen we alle inwoners, collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun bijdragen en inzet bedanken.

De taakgroep Financiën heeft in april de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Ook dit jaar is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Een grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt.
De opbrengst per fonds / goed doel kunt u hieronder zien.

2019 Persbericht 5

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

GDW Veghel wil ook in 2020 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. De evaluatie met alle betrokkenen heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorbereidingen zijn gestart.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

goede doelen week collecte emmer fotoVan 8 tot en met 13 april 2019 is de Goede Doelen Week Veghel (GDW), dit is een gezamenlijke collecte voor 19 fondsen. Zo’n 500 collectanten zijn de afgelopen dagen de Veghelse wijken in gegaan om huis-aan-huis de ‘retourenveloppen’ op de halen.
Door het mooie lenteweer vonden velen dat een leuke klus. Soms trof men de bewoners niet thuis, of die hoorden de bel niet omdat ze nog in de tuin actief waren, of bewoners hadden nog geen tijd gehad om de GDW-brief te bekijken.

Heeft u de collectant gemist?
Dan nodigen wij u uit op zaterdagochtend 13 april uw bijdrage naar ons te brengen. Dat kan bij de Rabobank Veghel tussen 10.00-12.00uur. Iedere bijdrage is welkom, bij gebruik van formulier en retourenvelop kunt u zelf kiezen naar welke fondsen uw donatie gaat.

Meer weten? Ga naar de website voor de ‘veel voorkomende vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Alle informatie over GDW-Veghel is ook na te lezen in het Engels, Turks en Pools. Want voor deze landelijke doelen met een CBF-keurmerk willen we natuurlijk iedereen bereiken.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

persbericht 4 2019 2Het geel-rode zonnetje zien we nu volop in het Veghelse straatbeeld. Met de spandoeken en vlaggen geven we het startsein voor een nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW). Vanaf 1 april zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier persoonlijk bij alle huizen af te geven. Het is fijn om zo de inwoners van Veghel te informeren over de gezamenlijke collecte. Maar liefst 19 landelijke goede doelen worden gesteund met de opbrengst. Dit jaar is de collecte ook voor Natuurmonumenten.

Al voor het derde jaar is GDW Veghel actief met deze grote collecte. De inwoners worden altijd in de eerste week benaderd, dan worden de brieven huis-aan-huis verspreid. Zoveel mogelijk zullen de collectanten weer bij u aanbellen om u persoonlijk de envelop met informatiebrief én invulformulier te overhandigen. De week daarna worden de enveloppen met formulieren bij u opgehaald. De echte collecte vindt dus plaats in de week van 8 t/m 13 april.

persbericht 4 2019 3Wist u dat:

  • Alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas? Daar mag u gerust naar vragen.
  • Het doel van de GDW Veghel is om 100% van de collecte-opbrengst aan de 19 fondsen te doneren!
  • De GDW Veghel sinds 2018 ook de ANBI-status heeft?
    Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html.
  • Susan Scheepers van Stichting Collecteplan op 11 april in Veghel is? Zij kan dan van dichtbij ervaren hoe de GDW in Veghel georganiseerd is.

Van 8 t/m 13 april 2019 gaan we weer collecteren voor 19 fondsen. Voor deze fondsen, zijn collectes van essentieel belang.
Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/

 

persbericht 4 2019 1

 

Persbericht3 2019Wat was het gezellig! De pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Met deze activiteit kon de Stichting Goede Doelen Week Veghel extra geld vergaren. Dit geld wordt gebruikt om de organisatie van de collecte GDW Veghel (Goede Doelen Week Veghel) te bekostigen. Het streven is immers dat 100% van de collecte-opbrengst naar de 19 doelen gaat.


GDW Veghel is nu druk bezig met de organisatie van de 3e editie. Na de evaluatie in 2018 zijn er verbeterpunten opgesteld. Vervolgens hebben alle taakgroepen de draaiboeken aangepast om zowel inwoners als vrijwilligers op een goede en fijne manier te bereiken.
De collecte is dit jaar van 8 t/m 13 april.

Op 19 februari was de pilot-versie van een Goede Doelenweek-diner bij de Gouden Leeuw in Veghel. Ruim 50 personen genoten die dinsdagavond van een 3-gangendiner dat Alex van Rossum speciaal voor deze avond had samengesteld. Er werd lekker gegeten en tussen de 1e en 2e gang was er een optreden van shantykoor De Kabelgat Ramblers. Na evaluatie van taakgroep Sponsoring kan deze pilot een vervolg krijgen.

Deze week levert sponsor Drukkerij Bek het drukwerk voor de komende collecte-week. Alle brieven, enveloppen en raamposters worden op vrijdag verdeeld in collecte-pakketten. De wijkhoofden kunnen al het collecte-materiaal op maandag 19 maart ophalen. En zij zorgen er daarna voor dat de collectanten binnenkort hun spullen ontvangen zodat ze vanaf 1 april bij alle huizen in Veghel de collecte-envelop afgeven.

Alle nieuwtjes staan op onze website, zoals o.a. Natuurmonumenten is 19e collecte-fonds en een radio-interview https://www.goededoelenweekveghel.nl/nieuws/116-mp3.html. Ook interessant is de ANBI-informatie, die vindt u bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Heeft u ook een uurtje over voor een ander? De GDW Veghel kan nog hulp gebruiken. Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten. Het aantal huizen danwel de te lopen straten gaat altijd in overleg met u. Help mee en meld u aan via het formulier op de contactpagina.

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI