NIEUWS

Goede Doelen Week 2022 4 t/m 9 april. Voorbereidingen in volle gang.

De afgelopen week is besloten om in april de jaarlijkse Goede Doelen Week Veghel (GDW) door te laten gaan. Reeds eind 2021 was de collectevergunning voor de GDW afgegeven. Echter gezien alle maatregelen rondom Covid-19 was er enige terughoudendheid voor deze editie. Gelukkig maken de aangekondigde versoepelingen het mogelijk dat de GDW-collecte weer in de vertrouwde periode en bekende opzet georganiseerd kan worden. Alle vrijwilligers worden via het (interne) informatiebulletin over dit voornemen geïnformeerd.

De GDW Veghel is een collecteweek voor 18 fondsen. Bij de eerste editie in 2017 is gekozen om jaarlijks in het voorjaar één gezamenlijke collecte te houden. Het voorjaarsseizoen biedt meerdere voordelen:  

  • Medio april (zomertijd) zijn de dagen langer. Daardoor kunnen collectanten ook in de (voor-) avond langs de deuren gaan. Als het nog licht is, vinden bewoners het veelal geen probleem om de voordeur te openen voor onze collectanten.
  • Een aantal aangesloten fondsen (goede doelen) houdt dan de landelijke collecte. Dit is praktisch bij het verkrijgen van de collecte-vergunning.
  • Veel vrijwilligers houden er (inmiddels) rekening mee bij het plannen van hun vakanties, dus in het voorjaar kunnen er normaliter meer mensen helpen.

Stichting GDW Veghel is blij dat er inmiddels minder beperkingen vanwege COVID zijn. Uiteraard beseffen we dat onze vrijwilligers en de Veghelse gemeenschap nog even moet wennen, hoe gaan we verder met het ‘nieuwe normaal’. De vrijwilligers (wijkhoofden, collectanten en anderen) die helpen bij de voorbereidingen en de collecte, zullen zich allemaal inzetten, al naar gelang hun gevoel en gezondheid daar ruimte voor geeft.

Aan de bewoners van Veghel wil de Stichting GDW Veghel tevens duidelijk maken dat er één keer per jaar gecollecteerd wordt. We waren door Covid-19 genoodzaakt om 2 jaren medio september/oktober en in een andere opzet de collecte te organiseren. We vragen hiervoor uw begrip en hopen dat onze collectanten dat ook gaan ervaren als zij in april bij u aan de deur komen!

Om van de GDW Veghel een succes te maken zetten zich jaarlijks zo'n 500 vrijwilligers, voor, tijdens en na de collecte week in. Helaas kunnen sommige mensen dit niet meer. Vandaar dat GDW Veghel een oproep doet aan iedereen om zich ook in te zetten voor het goede doel.

Heeft u ook een uurtje over voor een ander? Stuur dan een bericht naar het formulier op de contact pagina. Daarna wordt, in overleg met u, bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. 

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html

Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI