NIEUWS

Ook in 2018 collecteren 18 goede doelen in Veghel gezamenlijk in één week!

In 2016 hebben 18 goede doelen de handen ineengeslagen en is de Stichting Goede Doelen Week Veghel opgericht. Daarmee bundelen zij hun krachten, spelen ze in op het teruglopende aantal collectanten en bovenal zorgen ze ervoor dat de inwoners van Veghel niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.

Deze samenwerking resulteerde in 2017 in de 1e editie van de Goede Doelen Week Veghel. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd is, staan vermeld op de pagina 'Goede Doelen'. Al deze organisaties zijn voorzien van het CBF-keurmerk. Het resultaat was naar tevredenheid en de samenwerking verliep dermate goed dat alle deelnemende fondsen besloten hebben ook in 2018 weer aan de Goede Doelen Week deel te nemen.

Goede Doelen Week Veghel is in 2018 van maandag 9 april tot en met zaterdag 14 april 2018.

Alle inwoners van Veghel ontvangen in de week vóór 9 april een invulformulier met collecte-envelop die persoonlijk door een van onze collectanten wordt overhandigd. Op dit formulier kan worden aangegeven welke goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. Er kan daarbij gekozen worden voor een machtiging of voor de schenking van een contant bedrag in de collecte-envelop. De envelop wordt tussen 9 april en 11 april 2018 opgehaald.

Hebt u de collectant gemist of wilt u de envelop persoonlijk aan de organisatie overhandigen? Dat kan op zaterdag 14 april 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur in het Rabobank gebouw aan de Rembrandlaan te Veghel.

Via deze website en de plaatselijke media zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de resultaten. We hopen en vertrouwen op wederom een zeer succesvolle gezamenlijke collecteweek met een geweldige opbrengst als resultaat!

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Melief
Voorzitter Stichting Goede Doelen Week Veghel

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI