NIEUWS

Opbrengst GDW Veghel overtreft alle verwachtingen.

Tijdens de 7e editie van de Goede Doelen Week Veghel is eind maart maar liefst €81.000 opgehaald voor de 18 deelnemende goede doelen. In de afgelopen weken zijn alle contante donaties geteld, de incasso's ingevoerd en de donaties via de website verwerkt. Deze mooie opbrengst is mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers, de hulp van sponsoren en andere organisaties. 

We willen iedereen die de collecte mogelijk heeft gemaakt en alle Veghels inwoners heel hartelijk bedanken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. Via online donaties ontvingen we €27.300, via automatische incasso machtiging €33.500 en via contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte €20.200.

Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 18 fondsen.

 GDW Veghel wil ook in het voorjaar van 2024 weer de Goede Doelen Week organiseren.

 

GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?

Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

 

 

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI