NIEUWS

GOEDE DOELEN WEEK VAN START

In navolging op de verschillende kerkdorpen van Meierijstad zal ook binnen Veghel vanaf 2017 een GDW, dat staat voor Goede Doelen Week, georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden in de week van 3 t/m 8 april.

Bij de Goede Doelen Week Veghel zullen maar liefst 18 landelijk bekende fondsen, die in het bezit zijn van een CBF-keurmerk, samen in één week gaan collecteren. Zij hebben inmiddels ook een stichting gevormd waarmee gewaarborgd wordt dat alle opgehaalde gelden op de juiste manier overgedragen worden naar de deelnemende fondsen. Fondsen met regionale of lokale belangen zullen niet deelnemen aan de GDW Veghel.

Deze samenwerking van de landelijke fondsen in Veghel, draagt eraan bij dat de inwoners van Veghel in plaats van 18 keer slechts één keer de deur voor een collectant hoeven open te doen. We hopen dan ook dat in dit geval alle deuren opengaan en u openstaat voor deze samenwerking!

Naast deze reden die voor u belangrijk is, hebben de fondsen geconstateerd dat het aantal collectanten helaas langzaam afneemt en dat het daardoor moeilijk is om bij alle deuren aan te bellen, met als gevolg dat de opbrengsten langzaam dalen.

Om die redenen is het ook voor hen erg zinvol om te gaan samenwerken. De samenwerking in de vorm van een Goede Doelen Week heeft bij andere dorpen en steden alweer geleid tot hogere opbrengsten.

Wilt u weten welke landelijke fondsen deelnemen aan de GDW Veghel? Kijk dan op deze site naar de deelnemende fondsen.

Heeft u vragen? Kijk dan op deze site naar de veelvoorkomende vragen (FAQ’s). Mocht uw vraag hierbij niet beantwoord zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel. 

Wilt u zich aanmelden als collectant of denkt u op een andere manier een vrijwillige bijdrage te kunnen leveren? Stuur dan een bericht naar de Taakgroep Collecte.

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI